Strujni krug prikazan crtežom sastoji se od triju otpornika A, B i C, priključenih na napon od 9 V. Otpornici A i C imaju otpor 3000Ω, dok otpornik B može mijenjati otpor od 0 do 3000Ω. Koliko će područje očitavanja pokazivati idealni voltmetar V? [] A. od 0 do 6V B. od 3V do 6V C. od 4.5 V do 6 V D. od 4.5 V do 9 V


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{U}=9 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}_{\mathrm{a}}=\mathrm{R}_{\mathrm{c}}=3000 \Omega, \quad \mathrm{R}_{\mathrm{b}}= od 0 \Omega do 3000 \Omega, \quad \mathrm{U}_{\mathrm{ab}}=? Ohmov zakon je temeljni zakon elektrotehnike. Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon I=\frac{U}{R} \Rightarrow U=I \cdot R \text { pad napona, } gdje je I jakost struje kroz strujni krug u amperima (A), U napon izvora u voltima (V), R ukupan otpor strujnog kruga u omima (\Omega). Ukupni je otpor od n serijski spojenih vodiča R=R_{1}+R_{2}+R_{3}+\ldots+R_{n} . Ukupni je otpor od 2 i 3 serijski spojena vodiča R=R_{1}+R_{2} \quad, \quad R=R_{1}+R_{2}+R_{3} . Pri serijskom spoju vodiča kroz sve vodiče teče struja iste jakosti, a ukupni napon jednak je zbroju padova napona na pojedinim vodičima: U=U_{1}+U_{2}+U_{3}+\ldots+U_{n} . Ako otpornik B ima otpor 0 \Omega tada je ekvivalentni otpor u strujnom krugu jednak R=R_{a}+R_{b}+R_{c}=3000 \Omega+0 \Omega+3000 \Omega=6000 \Omega pa struja iznosi: I=\frac{U}{R}=\frac{9 V}{6000 \Omega}=1.5 \cdot 10^{-3} A Voltmetar mjerit će pad napona na otpornicima A i B: U_{a b}=I \cdot\left(R_{a}+R_{b}\right)=1.5 \cdot 10^{-3} A \cdot(3000 \Omega+0 \Omega)=4.5 \mathrm{~V} Ili ovako: U_{a b}+U_{c}=U \Rightarrow U_{a b}=U-U_{c} \Rightarrow U_{a b}=U-I \cdot R_{c}=9 V-1.5 \cdot 10^{-3} A \cdot 3000 \Omega=4.5 V Računamo U_{a b} kada je R_{b}=3000 \Omega. Ako otpornik B ima otpor 3000 \Omega tada je ekvivalentni otpor u strujnom krugu jednak R=R_{a}+R_{b}+R_{c}=3000 \Omega+3000 \Omega+3000 \Omega=9000 \Omega pa struja iznosi: I=\frac{U}{R}=\frac{9 V}{9000 \Omega}=1 \cdot 10^{-3} A Voltmetar mjerit će pad napona na otpornicima A i B: U_{a b}=I \cdot\left(R_{a}+R_{b}\right)=1 \cdot 10^{-3} A \cdot(3000 \Omega+3000 \Omega)=6 V Ili ovako: U_{a b}+U_{c}=U \Rightarrow U_{a b}=U-U_{c} \Rightarrow U_{a b}=U-I \cdot R_{c}=9 V-1 \cdot 10^{-3} A \cdot 3000 \Omega=6 V Odgovor je pod C. Vježba 279 Odmor!

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Strujni krug prikazan crtežom sastoji se od triju otpornika A, B i C, priključenih na napon od 9 V. Otpornici A i C imaju otpor 3000Ω, dok otpornik B može mijenjati otpor od 0 do 3000Ω. Koliko će po...
U strujni krug prikazan na crtežu spojene su tri jednake žaruljice:
U strujnom krugu koji je prikazan na slici nalaze se četiri jednaka otpornika, otpora R = 10Ω. Odredi jakost struje kroz cijeli strujni krug, ako je pad napona na izvoru jednak 9 V. []
U strujnom krugu koji je prikazan na slici nalaze se četiri jednaka otpornika, otpora R = 10Ω. Odredi jakost struje kroz cijeli strujni krug, ako je pad napona na izvoru jednak 9 V. []
Strujni krug na slici sastoji se od baterije napona 12 V, tri žaruljice svaka otpora 2Ω i sklopke. [] Kolika je snaga na žaruljici A ako se sklopka zatvori?
Strujni krug se sastoji od otpornika i baterije od 4 V. što će se dogoditi s otporom ako umjesto baterije od 4 V stavimo bateriju od 8 V? Zanemarite unutarnji otpor baterije.
U strujni krug napona 220 V uključeno je 10 žarulja, svaka otpora 24Ω i predviđena za napon 12 V.U seriju sa žaruljama uključen je otpornik. Kolika je jakost struje koja teče krugom i koliki otpor i...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana