Vlak mase 4000t vozi brzinom 36 km/h. Prije stanice započinje jednoliko kočiti. Sila kočenja je 2 ⋅ 10⁵ N. a) Koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve minute kočenja? b) Koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve dvije minute kočenja?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=4000 \mathrm{t}=4 \cdot 10^{6} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{0}=36 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[36: 3.6]=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{F}=2 \cdot 10^{5} \mathrm{~N}, \mathrm{t}_{1}=1 \min =60 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{t}_{2}=2 \min =120 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~s}_{1}=?, \quad \mathrm{~s}_{2}=? Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} . Za jednoliko usporeno pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v _{0} vrijedi formula za put s: s=v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} Za jednoliko usporeno pravocrtno gibanje sa početnom brzinom vo vrijedi formula za konačnu brzinu \mathrm{v} : v=v_{0}-a \cdot t . Za jednoliko usporeno (ubrzano) pravocrtno gibanje sa početnom brzinom vo vrijedi formula za put s: s=\frac{v_{0}+v}{2} \cdot t gdje je vo početna brzina, v konačna brzina. a) \begin{gathered} \text { 1.inačica } \\ s_{1}=v_{\circ} \cdot t_{1}-\frac{1}{2} \cdot a \cdot t_{1}^{2} \Rightarrow\left[a=\frac{F}{m}\right] \Rightarrow s_{1}=v_{\circ} \cdot t_{1}-\frac{1}{2} \cdot \frac{F}{m} \cdot t_{1}^{2}=10 \frac{m}{s} \cdot 60 s-\frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot 10^{5}}{4 \cdot 10}^{6} \mathrm{~kg} \cdot(60 s)^{2}= \\ =510 \mathrm{~m} . \end{gathered} 2.inačica Odredimo brzinu vlaka na kraju prve minute kočenja. v=v_{\odot}-a \cdot t_{1} \Rightarrow\left[a=\frac{F}{m}\right] \Rightarrow v=v_{\circ}-\frac{F}{m} \cdot t_{1}=10 \frac{m}{s}-\frac{2 \cdot 10^{5} \mathrm{~N}}{4 \cdot 10^{6} \mathrm{~kg}} \cdot 60 \mathrm{~s}=7 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} . Prijeđeni put za vrijeme prve minute kočenja iznosi: s_{1}=\frac{v_{\odot}+v}{2} \cdot t_{1}=\frac{10 \frac{m}{s}+7 \frac{m}{s}}{2} \cdot 60 s=510 m . b) 1.inačica s_{2}=v_{\circ} \cdot t_{2}-\frac{1}{2} \cdot a \cdot t_{2}^{2} \Rightarrow\left[a=\frac{F}{m}\right] \Rightarrow s_{2}=v_{\circ} \cdot t_{2}-\frac{1}{2} \cdot \frac{F}{m} \cdot t_{2}^{2}=10 \frac{m}{s} \cdot 120 s-\frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot 10^{5}}{4 \cdot 10} 6_{k g} \cdot(120 s)^{2}= =840 \mathrm{~m} . 2.inačica Odredimo brzinu vlaka na kraju druge minute kočenja. v=v_{\circ}-a \cdot t_{2} \Rightarrow\left[a=\frac{F}{m}\right] \Rightarrow v=v_{\circ}-\frac{F}{m} \cdot t_{2}=10 \frac{m}{s}-\frac{2 \cdot 10^{5} N}{4 \cdot 10^{6} k g} \cdot 120 \mathrm{~s}=4 \frac{m}{s} . Prijeđeni put za vrijeme prve dvije minute kočenja iznosi: s_{2}=\frac{v_{\odot}+v}{2} \cdot t_{2}=\frac{10 \frac{m}{s}+4 \frac{m}{s}}{2} \cdot 120 s=840 m

Vježba

Vlak mase 8000 \mathrm{t} vozi brzinom 36 \mathrm{~km} / \mathrm{h}. Prije stanice započinje jednoliko kočiti. Sila kočenja je 4 \cdot 10^{5} \mathrm{~N}. Koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve minute kočenja? Rezultat: 510 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Vlak mase 4000 t vozi brzinom 36 km/h. Prije stanice započinje jednoliko kočiti. Sila kočenja je 2 ⋅ 10⁵ N. Koliki put prijeđe vlak u drugoj minuti kočenja?
Vlak mase 4000t vozi brzinom 36 km/h. Prije stanice započinje jednoliko kočiti. Sila kočenja je 2 ⋅ 10⁵ N. a) Koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve minute kočenja? b) Koliki put prijeđe vla...
Vlak mase 4000 t vozi brzinom 36 km/h. Prije postaje započinje jednoliko kočiti. Sila kočenja je 2 ⋅ 10⁵ N. Koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve minute kočenja? A. 720 m B. 930 m C. 510 m D. 420 ...
Vlak mase 400t vozi brzinom 72 km/h i zaustavi se kočnicama. Koliko se topline oslobodi u kočnicama?
Vlak mase 4000t giba se brzinom 10 m/s po horizontalnim tračnicama. Prije postaje vlak se počinje jednoliko zaustavljati silom kočenja 2 ⋅ 10⁵ N. Koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve minute kočen...
Vlak mase 10⁶ kg uspinje se stalnom brzinom 30 km/h po strmini koja se na svaki kilometar diže za 10 m. Odredi snagu lokomotive ako je koeficijent trenja 0.002.
Vlak mase 10⁶ kg uspinje se stalnom brzinom 30 km/h po strmini koja se na svaki kilometar diže za 10 m. Odredi snagu lokomotive ako je koeficijent trenja 0.002.(g=10 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana