Iz topa koji se nalazi na visini 100 m iznad morske obale ispaljena je granata u horizontalnom smjeru početnom brzinom 1000 m/s. a) U kojem se položaju nalazi granata 2 s nakon ispaljivanja? b) Kolika je brzina granate u tom trenutku? c) Kolika je brzina granate pri padu u vodu? d) Pod kojim kutom granata padne na vodu? e) Odredite vrijeme tempiranja eksplozije ako želimo da granata eksplodira na visini 30 m iznad površine vode. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{h}=100 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}_{0}=1000 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad yrijede izrazi: v=g \cdot t \quad, \quad h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} \Rightarrow t=\sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} \quad, \quad v^{2}=2 \cdot g \cdot h \Rightarrow v=\sqrt{2 \cdot g \cdot h}, gdje je h visina pada. Složena gibanja pri kojima jednu komponentu gibanja uzrokuje djelovanje sile teže zovu se hici. Horizontalni hitac je gibanje koje se sastoji od jednolikoga gibanja u horizontalnom smjeru brzinom v_{0} i slobodnog pada. Brzine nakon vremena t jesu v_{0} i g \cdot t, a rezultantnu brzinu možemo izračunati iz Pitagorina poučka jer su komponente međusobno okomite. v=\sqrt{v_{\circ}^{2}+2 \cdot g \cdot h} \quad, \quad v=\sqrt{v_{\circ}^{2}+(g \cdot t)^{2}} . Brzina \mathrm{v}_{0} je brzina u horizontalnom (vodoravnom) smjeru. Ona se s vremenom ne povećava, niti smanjuje. Tijelo se složeno giba kad istodobno obavlja dva ili više gibanja. Pri takvom gibanju vrijedi načelo neovisnosti gibanja koje glasi: Kad tijelo istodobno obavlja dva gibanja, giba se tako da se u svakom trenutku nalazi u točki do koje bi stiglo kad bi obavilo samo jedno gibanje u određenom vremenskom razmaku, a neovisno o tom gibanju istodobno i drugo gibanje u istome vremenskom razmaku. Trokut je dio ravnine omeđen s tri dužine. Te dužine zovemo stranice trokuta. Pravokutni trokuti imaju jedan pravi kut (kut od 90^{\circ} ). Stranice koje zatvaraju pravi kut zovu se katete, a najdulja stranica je hipotenuza pravokutnog trokuta. Tangens šiljastog kuta pravokutnog trokuta jednak je omjeru duljine katete nasuprot tog kuta i duljine katete uz taj kut. a) U kojem se položaju nalazi granata 2 s nakon ispaljivanja? \mathrm{h}=100 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}_{0}=1000 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{t}=2 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{P}(\mathrm{x}, \mathrm{y})=? Uvedemo koordinatni sustav. Pretpostavimo da se nakon vremena t granata našla u položaju \mathrm{P}(\mathrm{x}, \mathrm{y}) . Za koordinate x i y vrijedi: \left.\left.\left.\begin{array}{l} x=v_{0} \cdot t \\ y=h-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} x=1000 \frac{m}{s} \cdot 2 s \\ y=1000 m-\frac{1}{2} \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot(2 s)^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} x=2000 m \\ y=80.38 m \end{array}\right\} . Dakle, P(x, y)=P(2000 \mathrm{~m}, 80.38 \mathrm{~m}) . b) Kolika je brzina granate u tom trenutku? \begin{gathered} \mathrm{v}_{0}=1000 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{t}=2 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad\left(\mathrm{v}_{1}=?\right. \\ v_{1}=\sqrt{v_{0}^{2}+(g \cdot t)^{2}}=\sqrt{\left(1000 \frac{m}{s}\right)^{2}+\left(9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot 2 s\right)^{2}}=1000.19 \frac{m}{s} . \end{gathered} c) Kolika je brzina granate pri padu u vodu? \begin{gathered} \mathrm{v}_{0}=1000 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{h}=100 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{v}_{2}=? \\ v_{2}=\sqrt{v_{0}^{2}+2 \cdot g \cdot h}=\sqrt{\left(1000 \frac{m}{s}\right)^{2}+2 \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot 100 m}=1000.98 \frac{m}{s} . \end{gathered} d) Pod kojim kutom granata padne na vodu? \mathrm{v}_{0}=1000 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{h}=100 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \alpha=? Vrijeme za koje granata sa visine h padne na površinu vode je t_{\circ}=\sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} Pomoću funkcije tangens odredi se kut upada \alpha. \begin{gathered} \operatorname{tg} \alpha=\frac{g \cdot t_{\circ}}{v_{\circ}} \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha=\frac{g \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}}}{v_{\circ}} \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha=\frac{\sqrt{g^{2} \cdot \frac{2 \cdot h}{g}}}{v_{\circ}} \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha=\frac{\sqrt{g^{2} \cdot \frac{2 \cdot h}{g}}}{v_{\circ}} \Rightarrow \\ \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha=\frac{\sqrt{2 \cdot g \cdot h}}{v_{\circ}} \Rightarrow \alpha=\operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{\sqrt{2 \cdot g \cdot h}}{v_{\circ}}\right)=\operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{\sqrt{2 \cdot 9.81 \frac{m}{2} \cdot 100 \mathrm{~m}}}{1000 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}\right)^{\prime} 32^{\prime} \end{gathered} e) Odredite vrijeme tempiranja eksplozije ako želimo da granata eksplodira na visini 30 \mathrm{~m} iznad površine vode. \mathrm{h}=100 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~h}_{1}=30 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{t}_{1}=? Vrijeme tempiranja eksplozije dogodit će se kada je granata prešla put \mathrm{h}_{2} . h_{2}=h-h_{1} \Rightarrow h_{1}=100 m-30 m \Rightarrow h_{2}=70 m Vrijeme t_{1} iznosit će t_{1}=\sqrt{\frac{2 \cdot h_{2}}{g}}=\sqrt{\frac{2 \cdot 70 m}{9.81 \frac{m}{2}}}=3.78 \mathrm{~s} . Vježba 790 Odmor! \section{Rezultat:}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Iz topa koji se nalazi na visini 100 m iznad morske obale ispaljena je granata u horizontalnom smjeru početnom brzinom 1000 m/s. a) U kojem se položaju nalazi granata 2 s nakon ispaljivanja? b...
Uvijek kad me netko pita: 'U koju školu i za koji smjer ideš?' ja kažem za kemijskog tehničara. Svi me odmah ko iz topa pitaju: 'A gdje ćeš se ti zaposliti?'. Pa me dakle zanima, koliko ljudi prema va...
Ioni argona naboja 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C ubrzavaju se u električnom polju napona 800 V i zatim ulijeću u homogeno magnetsko polje magnetske indukcije 0.32 T okomito na njegove silnice. U magnetskom polju raz...
Poznato je da vodikovi izotopi 1H (procij) i 2H (deuterij, D) imaju bitno različita biokemijska svojstva te da u čovjekovu organizmu (i općenito u stanici bilo koje vrste) 2H ne može nadomjestiti 1H, ...
Dobar dan! Imam dvije nejasnoće. Prva je: Kada kažemo da je neki kem. element mononuklidni, znači li to da on može imati više izotopa, ali da je samo jedan stabili ili to nužno znači da kemijski ele...
Nadam se da netko može pomoći u ovom zadatku: Izračunaj masu pojedinih izotopa Cl,ito za Cl 35 koji dolazi u postotku 75.76% i za Cl 37 koji dolazi u postotku 24.2%, a znamo da relativna atomska masa...
Volio bih da mi odgovorite na sva ova pitanja, jer su mi odgovori potrebni za natjecanje, a nastavnice nema pa vas molim: 1.Da li je destilacija fizikalna ili kemijsak promjena i zašto? 2.Što je frak...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana