Kamen bacimo vertikalno uvis početnom brzinom 80 m/s. Koliko će vremena biti potrebno kamenu da se digne 20 m visoko? (ubrzanje slobodnog pada g = 10 m/s² ) A. 0.25 s B. 0.5 s C. 0.65s D. 1.2 s


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{v}_{0}=80 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{h}=20 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{t}=? Složena gibanja pri kojima jednu komponentu gibanja uzrokuje djelovanje sile teže zovu se hici. Vertikalni hitac prema gore je složeno gibanje od jednolikoga gibanja brzinom v_{0} i slobodnog pada u suprotnom smjeru, stoga je put (visina) h dan izrazom Kamen je dva puta došao na visinu h. Prvi puta nakon 0.25 s, drugi puta prilikom padanja nakon 15.75 \mathrm{~s}. Odgovor je pod A. Vježba 794 Odmor! \section{Rezultat:}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kamen bacimo vertikalno uvis s početnom brzinom 80 m/s. Koliko će vremena biti potrebno kamenu da se digne 20 m visoko? (ubrzanje slobodnog pada g = 10 m/s² )
Kamen počinje slobodno padati s visine 30 m. Istodobno sa površine Zemlje bacimo drugi kamen vertikalno uvis početnom brzinom 15 m/s. Nakon koliko će se vremena oba kamena naći na jednakoj visini. K...
S ruba mosta bacimo vertikalno u vodu kamen brzinom 0.8 m/s. Nađi visinu mosta i brzinu kojom kamen padne u vodu ako pada 3 sekunde. (g=9.81 m/s²)
S ruba mosta bacimo vertikalno u vodu kamen brzinom 0.8 m/s. Nađi visinu mosta i brzinu kojom kamen padne u vodu ako pada 3 sekunde. (g=9.81 m/s²)
S ruba mosta bacimo vertikalno u vodu kamen brzinom 0,8 m/s. Nađi visinu mosta i brzinu kojom kamen padne u vodu ako pada 3 sekunde.
Kamen bacimo s tornja visine 30 m početnom brzinom 10 m/s pod kutom 35^(∘) prema horizontali. Treba odrediti koliko će se dugo tijelo gibati i na kojoj će udaljenosti od podnožja tornja pasti. Otpor...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana