Koliku najmanju snagu mora imati dizalica da bi mogla teret mase 2t dizati brzinom 1 m/s ? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ).


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=2 \mathrm{t}=2000 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}=1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{P}=? Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovu poučku G=m_{g} \text {, } gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. Promatra li se rad pojedine sile, brzina kojom ona obavlja rad naziva se snagom te sile. Snaga sile može se pisati kao P=F \cdot v, ako se hvatište sile giba u smjeru sile. Dizalica mora teret težine G dizati brzinom v pa je njezina snaga jednaka P=G \cdot v \Rightarrow P=m \cdot g \cdot v=2000 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot 1 \frac{m}{s}=19620 \mathrm{~W}=19.62 \mathrm{~kW}

Vježba

Koliku najmanju snagu mora imati dizalica da bi mogla teret mase 1 \mathrm{t} dizati brzinom 1 \mathrm{~m} / \mathrm{s} ? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ). Rezultat: \quad 9.81 \mathrm{~kW}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Zrakoplov, mase 10t, pri uzlijetanju treba postići najmanju brzinu 80 km/h. Duljina uzletišta je 100 m, a koeficijent trenja 0.2. Gibanje zrakoplova pri uzlijetanju je jednoliko ubrzano. Kolika je n...
Koliku najmanju visinu x treba imati ravno zrcalo postavljeno na zidu da bi se u njemu osoba visine 1.72 m mogla vidjeti, ako se oči osobe nalaze na visini 1.60 m od ravnine poda? Kolika je udaljeno...
Etilen-glikol najčešći je sastojak tekućine za hlađenje automobilskih motora. a) Koliko najmanje te tvari mora biti prisutno u sustavu za hlađenje volumena 7L da bi automobil mogao nesmetano funkcion...
Oporbena stranka najavila je da će u saborsku proceduru uputiti interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske zbog neuspjeha u provođenju reforma. Koliko najmanje glasova zastupnika prema Ustavu Repub...
U tekstualnoj datoteci veličine 25 KiB nalaze se znakovi kodirani proširenim ASCII kodom. U svakome retku teksta ima najviše 50 znakova. Koliko najmanje redaka teksta može imati ta datoteka?
Tri jednaka kondenzatora kapaciteta 30μF spojena su u seriju i priključena na napon gradske mreže (220 V,50 Hz). Koliki najmanji osigurač trebamo apotrijebiti, a da ne pregori?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana