Ovisnost akceleracije o vremenu za gibanje nekog tijela predstavljena je dijagramom a - t. Izračunajte srednju brzinu tijela za 20 s, uz uvjet da je početna brzina tijela 0. [] A. $15 \frac{m}{s}$ $B .12 \frac{m}{s}$ $C .17 \frac{m}{s}$ D. $10 \frac{m}{s}$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{t}_{1}=\mathrm{t}_{2}=\mathrm{t}=10 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{v}_{0}=0, \quad \bar{v}=? Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} gdje je s put tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Ista formula vrijedi i kod jednoliko usporenog gibanja. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz \Delta=a \cdot t \text {, } gdje je v brzina tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Ista formula vrijedi i kod jednoliko usporenog gibanja. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz s=\frac{1}{2} \cdot v \cdot t gdje su v i s brzina, odnosno put za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Ista formula vrijedi i kod jednoliko usporenog gibanja. Za jednoliko usporeno pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v _{0} vrijedi formula za put s: s=v_{\circ} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} Srednja brzina tijela u vremenskom intervalu \Delta \mathrm{t} jest kvocijent dijela puta \Delta \mathrm{s}, što ga je tijelo prešlo za to vrijeme i vremenskog razmaka \Delta \mathrm{t} : \bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t} Srednja (ili prosječna) brzina tijela (pri nejednolikom gibanju) definira se: \bar{v}=\frac{\text { prijeđeni dio puta }}{\text { pripadni dio vremena }}, \bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t} \quad, \quad \bar{v}=\frac{\text { ukupni prijeđeni put }}{\text { ukupno vrijeme gibanja }}, \bar{v}=\frac{s}{t} . 1.inačica Primijetimo da su u oba vremenska intervala akceleracije po iznosu jednake, ali imaju suprotne smjerove. a_{1}=a_{2}=a=3 \frac{m}{s} Tijelo ubrzava bez početne brzine i za vrijeme t prijeđe put s_{1}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2}, a konačna je brzina v_{1}=a \cdot t . Zatim usporava akceleracijom a i za vrijeme t prevali put s_{2}=v_{1} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow s_{2}=a \cdot t \cdot t-\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow s_{2}=a \cdot t^{2}-\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow s_{2}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} . Ukupni put iznosi: s=s_{1}+s_{2} \Rightarrow s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2}+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow s=a \cdot t^{2} . Srednja brzina je \bar{v}=\frac{s}{t_{1}+t_{2}} \Rightarrow \bar{v}=\frac{s}{2 \cdot t} \Rightarrow \bar{v}=\frac{a \cdot t^{2}}{2 \cdot t} \Rightarrow \bar{v}=\frac{a \cdot t^{2}}{2 \cdot t} \Rightarrow \bar{v}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t=\frac{1}{2} \cdot 3 \frac{m}{s^{2}} \cdot 10 \mathrm{~s}=15 \frac{m}{\mathrm{~s}} . Odgovor je pod A. 2.inačica Izračunamo putove s_{1} i s_{2} jer su zadani vremenski intervali t_{1}=t_{2}=t=10 \mathrm{~s} . Za oba vremenska intervala akceleracije su po iznosu jednake. \left.\left.\left.\left.\begin{array}{l} s_{1}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t_{1}^{2} \\ s_{2}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t_{2}^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} s_{1}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \\ s_{2}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} s_{1}=\frac{1}{2} \cdot 3 \frac{m}{2} \cdot(10 s)^{2} \\ s_{2}=\frac{1}{2} \cdot 3 \frac{m}{2} \cdot(10 s)^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} s_{1}=150 m \\ s_{2}=150 m \end{array}\right\} Srednja je brzina na cijelom putu: \bar{v}=\frac{s_{1}+s_{2}}{t_{1}+t_{2}} \Rightarrow \bar{v}=\frac{s_{1}+s_{2}}{2 \cdot t}=\frac{150 m+150 m}{2 \cdot 10 s}=15 \frac{m}{s} Odgovor je pod A. 3.inačica Brzina se može izračunati kao površina ispod krivulje koja prikazuje zavisnost akceleracije o vremenu. U našem slučaju to su pravokutnici pa je prema slici v_{1}=a \cdot t \quad, \quad v_{2}=a \cdot t Za putove vrijedi: \left.\left.\left.\begin{array}{l} s_{1}=\frac{1}{2} \cdot v_{1} \cdot t \\ s_{2}=\frac{1}{2} \cdot v_{2} \cdot t \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} s_{1}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t \cdot t \\ s_{2}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t \cdot t \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} s_{1}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \\ s_{2}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \end{array}\right\} Srednja brzina na cijelom putu iznosi: \begin{gathered} \bar{v}=\frac{s_{1}+s_{2}}{t_{1}+t_{2}} \Rightarrow \bar{v}=\frac{s_{1}+s_{2}}{2 \cdot t} \Rightarrow \bar{v}=\frac{\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2}+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2}}{2 \cdot t} \Rightarrow \bar{v}=\frac{a \cdot t^{2}}{2 \cdot t} \Rightarrow \bar{v}=\frac{a \cdot t^{2}}{2 \cdot t} \Rightarrow \\ \Rightarrow \bar{v}=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t=\frac{1}{2} \cdot 3 \frac{m}{s} \cdot 10 s=15 \frac{m}{s} . \end{gathered} Odgovor je pod A. Vježba 805 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Ovisnost akceleracije o vremenu za gibanje nekog tijela predstavljena je dijagramom a - t. Izračunajte srednju brzinu tijela za 20 s, uz uvjet da je početna brzina tijela 0. [] A. $15 \frac{m}{s}...
...ovisnost otpora otopine molim da mi kažete sve što znate ili gdje bih to mogla pronaći!!!hitno hvala...
Ovisnost cijene i ponuđene količine nekoga proizvoda izražava se _____________________________ ponude.
Dijagram prikazuje ovisnost množinskih koncentracija sudionika reakcije o vremenu. Volumen je reakcijske smjese 2,0 L. Napišite izraz za koncentracijsku konstantu kemijske ravnoteže prikazane dijagr...
Dijagram prikazuje ovisnost koncentracije sudionika reakcije o vremenu t. Na temelju podataka iz dijagrama izračunajte koliko je puta srednja brzina raspada reaktanta A veća tijekom prve minute od s...
Dijagram prikazuje ovisnost množinskih koncentracija četiriju tvari u reakcijskoj smjesi stalna volumena o vremenu. Izračunajte konstantu ravnoteže za reakciju opisanu jednadžbom kemijske reakcije ...
Dijagram prikazuje ovisnost množinskih koncentracija sudionika reakcije o vremenu. Volumen je reakcijske smjese 2,0 L. Napišite jednadžbu kemijske reakcije prema prikazanome dijagramu.