Dva su vagona s masama m₁ = 10t i m₂ = 20 t međusobno spojena i stoje na horizontalnim tračnicama. Koliko silom je napregnuta spojka ako vagon manje mase vučemo silom 3 ⋅ 10⁴ N? (Zanemarite trenje.) A. 15kN B. 700N C. 200N D. 20kN


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=10 \mathrm{t}=10^{4} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~m}_{2}=20 \mathrm{t}=2 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~F}_{1}=3 \cdot 10^{4} \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~F}=? Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. Kako sila \mathrm{F}_{1} pokreće oba vagona, to je ukupna masa m=m_{1}+m_{2} pa akceleracija sustava iznosi: a=\frac{F_{1}}{m} \Rightarrow a=\frac{F_{1}}{m_{1}+m_{2}} Spojka je napregnuta silom \mathrm{F} . F=m_{2} \cdot a \Rightarrow F=m_{2} \cdot \frac{F_{1}}{m_{1}+m_{2}}=2 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg} \cdot \frac{3 \cdot 10^{4} \mathrm{~N}}{10^{4} \mathrm{~kg}+2 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg}}=2 \cdot 10^{4} N=20 \mathrm{kN} Odgovor je pod D.

Vježba

Dva su vagona s masama \mathrm{m}_{1}=10 \mathrm{t} i \mathrm{m}_{2}=20 t medusobno spojena i stoje na horizontalnim tračnicama. Koliko silom je napregnuta spojka ako vagon veće mase vučemo silom 3 \cdot 10^{4} \mathrm{~N} ? (Zanemarite trenje.) A. 10 \mathrm{kN} B. 70 \mathrm{~N} C. 200 N D. 15 \mathrm{kN} \section{Rezultat: \quad A.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva su vagona s masama m₁ = 10t i m₂ = 20 t međusobno spojena i stoje na horizontalnim tračnicama. Koliko silom je napregnuta spojka ako vagon manje mase vučemo silom 3 ⋅ 10⁴ N? (Zanemarite trenje.)...
Dva su vagona mase m₁ = 10tim₂ = 20t medusobno spojena i stoje na horizontalnim tračnicama. Kolikom je silom napregnuta spojka ako vagon manje mase vučemo silom 3 . 10⁴ N? (Zanemariti trenje.)
Dva vagona masa m₁ = 10 t i m₂ = 20 t međusobno su spojeni i stoje na horizontalnim tračnicama. Kolikom silom je napregnuta spojka, ako vagon manje mase vučemo silom 30kN ? (Zanemariti trenje.)
Dva su automobila krenula iz istog mjesta jedan za drugim u vremenskom razmaku od 80 sekundi s jednakim ubrzanjem 0.5 m/s². Računajući od početka gibanja prvog automobila razmak između njih iznosit ...
Dva su automobila krenula iz istog mjesta jedan za drugim u vremenskom razmaku od 80 sekundi s jednakim ubrzanjem a  = 0.5 m/s². Računajući od početka kretanja prvog automobila, nakon koliko će vrem...
Dva su tijela bačena sa istog mjesta okomito uvis jednakim početnim brzinama 12 m/s. Prvo tijelo bačeno je 0.44 s ranije od drugog. Za koje će vrijeme od trenutka bacanja drugog tijela oba tijela bi...
Dva su automobila krenula iz istog mjesta jedan za drugim u vremenskom razmaku od 80 sekundi s jednakim ubrzanjem 0.5 m/s². Računajući od početka gibanja prog automobila razmak između njih iznosit ć...