Automobil se giba jednoliko ubrzano iz mirovanja te za 8 s prijeđe 100 m. Kolika je brzina automobila nakon ubrzavanja?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{t}=8 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~s}=100 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=? Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} gdje je s put tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v=a \cdot t \text {, } gdje je v brzina tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Za jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje bez početne brzine vrijedi formula za put s: s=\frac{1}{2} \cdot v \cdot t \Rightarrow v=\frac{2 \cdot s}{t} gdje je v konačna brzina. 1.inačica Iz podataka za vrijeme t i put s možemo izračunati akceleraciju a. s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2}=s \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2}=s / \cdot \frac{2}{t^{2}} \Rightarrow a=\frac{2 \cdot s}{t^{2}}=\frac{2 \cdot 100 m}{(8 s)^{2}}=3.125 \frac{m}{s} . Brzina iznosi: v=a \cdot t=3.125 \frac{m}{s} \cdot 8 s=25 \frac{m}{s} 2.inačica s=\frac{1}{2} \cdot v \cdot t \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot v \cdot t=s \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot v \cdot t=s / \cdot \frac{2}{t} \Rightarrow v=\frac{2 \cdot s}{t}=\frac{2 \cdot 100 m}{8 s}=25 \frac{m}{s} .

Vježba

Automobil se giba jednoliko ubrzano iz mirovanja te za 16 s prijeđe 200 \mathrm{~m}. Kolika je brzina automobila nakon ubrzavanja? Rezultat: \quad 25 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Krenuvši iz mirovanja, automobil se giba jednoliko ubrzano te nakon 10 s postigne brzinu 20 m/s. Automobil se sljedećih 10 s giba jednoliko brzinom koju je imao na kraju desete sekunde. Kolika je sr...
Automobil krene iz stanja mirovanja i giba se jednoliko ubrzano 10 s, nakon čega se 10 s giba brzinom 20 m/s, te u 10 s jednoliko usporava do stanja mirovanja. Kolika je prosječna brzina gibanja aut...
Automobil, koji se giba jednoliko ubrzano duž pravca, prijeđe dio puta od 400 m za 24 s. Na tom dijelu puta brzina mu se poveća četiri puta. Kolika je brzina automobila na kraju tog puta?
Automobil, koji se giba stalnom brzinom, u jednom trenutku počinje se gibati jednoliko ubrzano, ubrzanjem 0.8 m/s², u vremenu od 10 s, u kojem prijeđe put od 130 m. Kolika je bila njegova brzina pri...
Automobil se giba jednoliko brzinom 108 km/h po ravnoj autocesti. Ususret mu dolazi kamion jednolikom brzinom 25 m/s. Ako su u tom trenutku automobil i kamion udaljeni 500 m, za koliko će se vremena...
Kamion se jednoliko giba brzinom 72 km/h. Iza njega vozi automobil na udaljenosti 200 m koji se kreće u istom smjeru i jednakom brzinom kao i kamion. Kolika treba biti akceleracija automobila da dos...