Pri polasku sa stanice tramvaj se giba jednoliko ubrzano akceleracijom 1 m/s². Na kojem putu tramvaj postigne brzinu 10 m/s?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{a}=1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{v}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{s}=? Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v=a \cdot t, gdje je v brzina tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} gdje je s put tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v^{2}=2 \cdot a \cdot s gdje su s i v put, odnosno brzina za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme \mathrm{t}. 1.inačica Najprije izračunamo vrijeme. v=a \cdot t \Rightarrow a \cdot t=v \Rightarrow a \cdot t=v / \cdot \frac{1}{a} \Rightarrow t=\frac{v}{a}=\frac{10 \frac{m}{s}}{1 \frac{m}{s}}=10 \mathrm{~s} . Tramvaj postigne brzinu na putu s koji iznosi: s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2}=\frac{1}{2} \cdot 1 \frac{m}{s} \cdot(10 s)^{2}=50 \mathrm{~m} . 2.inačica s=v^{2} \Rightarrow 2 \cdot a \cdot s=v^{2} / \cdot \frac{1}{2 \cdot a} \Rightarrow s=\frac{v^{2}}{2 \cdot a}=\frac{\left(10 \frac{m}{s}\right)^{2}}{2 \cdot 1 \frac{m}{s^{2}}}=50 \mathrm{~m}

Vježba

Pri polasku sa stanice tramvaj se giba jednoliko ubrzano akceleracijom 2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Na kojem putu tramvaj postigne brzinu 10 \mathrm{~m} / \mathrm{s} ? Rezultat: \quad 25 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Pri prolasku dva svjetlosna vala kroz vakuum omjer njihovih valnih duljina je 1 : 4. Frekvencije tih valova imaju omjer: A. 1 : 4 B. 1:2 C. 4 : 1 D. 2 : 1
Kako bi se postavio i uradio ovakav zadatak? Koliko će se izdvojiti željeza na katodi pri prolasku 4*96500 C/mol kroz rastvor FeCl3?
Tijelo harmonijski titra ovješeno na oprugu konstante elastičnosti 0.2 N/m. Kinetička energija pri prolasku kroz ravnotežni položaj iznosi 2.5 ⋅ 10⁻⁴ J. Kolikom amplitudom titra to tijelo? Zanemarit...
Njihalo mase m izvedeno je iz ravnotežnog položaja na visini h u odnosu na ravninu u kojoj se nalazi ravnotežni položaj. Dokaži da brzina koju ima tijelo pri prolasku kroz ravnotežni položaj ne ovisi ...
Metak mase 15 g giba se brzinom 300 m/s. Nakon prolaska kroz plastični materijal debljine 2 cm njegova brzina iznosi 90 m/s. Kolika srednja sila je izazvala usporavanje metka pri prolasku kroz mater...
Pri polijetanju zrakoplov ima brzinu 81 km/h. Duljina poletne staze je 100 m, težina letjelice 10000 N, a koeficijent trenja između kotača zrakoplova i staze 0.2. Kolika mora biti snaga avionskog mo...