Na tijelo mase 40 kg koje leži na horizontalnoj podlozi djeluje usporedno s njom sila od 100 N. Tijelo se giba stalnom brzinom. Koliki je koeficijent trenja između tijela i podloge? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) A. μ = 0.5 B ⋅ μ = 0.15 C.μ = 0.25 D. μ = 0.21


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}=40 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~F}=100 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mu=? Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovu poučku G=m \cdot g \Rightarrow m=\frac{G}{g} gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je F_{t r} trenje, \mu faktor trenja, F_{N} veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Na vodoravnoj površini sila trenja za tijelo težine G iznosi: F_{t r}=\mu \cdot G \Rightarrow F_{t r}=\mu \cdot m \cdot g . Prvi Newtonov poučak Ako na tijelo ne djeluje nikakva sila ili je rezultanta svih sila jednaka nuli, tijelo miruje ili se giba jednoliko po pravcu. Zato kažemo da je tijelo tromo. Rezultantna sila F_{r} jednaka je razlici vučne sile F i sile trenja F_{\text {tr. }} Tijelo se giba jednoliko po pravcu jer je brzina stalna. Po prvom Newtonovu poučku rezultantna sila na tijelo jednaka je nuli. \begin{gathered} F_{r}=0 \\ F_{r}=F-F_{t r} \\ \Rightarrow 0=F-F_{t r} \Rightarrow F_{t r}=F \Rightarrow \mu \cdot m \cdot g=F \Rightarrow \mu \cdot m \cdot g=F / \cdot \frac{1}{m \cdot g} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mu=\frac{F}{m \cdot g}=\frac{100 \mathrm{~N}}{40 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{2}}=0.25 . \end{gathered} \section{Odgovor je pod C.} Vježba 829 Na tijelo mase 80 \mathrm{~kg} koje leži na horizontalnoj podlozi djeluje usporedno s njom sila od 200 N. Tijelo se giba stalnom brzinom. Koliki je koeficijent trenja između tijela i podloge? (ubrzanje slobodnog pada g=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) A. \mu=0.5 B. \mu=0.15 C . \mu=0.25 D. \mu=0.21 \section{Rezultat: \quad C.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na tijelo mase 40 kg koje leži na horizontalnoj podlozi djeluje usporedno s njom sila od 100 N. Tijelo se giba stalnom brzinom. Koliki je koeficijent trenja između tijela i podloge? (ubrzanje slobod...
Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J.S koje je visine tijelo počelo padati ako je na savladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoje...
Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J.S koje je visine tijelo počelo padati ako je na svladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoje ...
Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J. S koje je visine tijelo počelo padati, ako je na svladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoj...
Za koliko se promijeni brzina tijela mase 4 kg na koje djeluje impuls sile 4 Ns?
Na tijelo mase 30 kg djeluje stalna vertikalna sila i podiže ga na visinu od 10 m u vremenu od 5 s. Koliki je rad te sile? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Na tijelo mase 4 kg djeluje 1 minutu stalna sila koja mu dade brzinu 3 m/s. Odredi veličinu sile i kinetičku energiju tijela.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana