Metak izleti vertikalno uvis iz puške s impulsom 5 N ⋅ s. Nađite njegovu maksimalnu visinu i vrijeme kada će ponovno pasti na Zemlju. Masa metka je 10 g. (ubrzanje slobodnog pada g=10 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{p}=5 \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{m}=10 \mathrm{~g}=0.01 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{H}=?, \quad \mathrm{t}=? Pozor! N \cdot s=k g \cdot \frac{m}{s} \cdot s=k g \cdot \frac{m}{s} \cdot s=k g \cdot \frac{m}{s} Umnožak I=F \cdot t zovemo impulsom sile \mathrm{F}, a umnožak p=m \cdot v količinom gibanja mase \mathrm{m}. Ako je početna brzina nula, za tijelo mase m na koje je za vrijeme t djelovala sila F vrijedi: F \cdot t=m \cdot v, gdje je v brzina na kraju vremenskog intervala t za koji je sila djelovala. Složena gibanja pri kojima jednu komponentu gibanja uzrokuje djelovanje sile teže zovu se hici. Vertikalni hitac prema gore (uvis) sastoji se od jednolikoga gibanja prema gore brzinom \mathrm{v}_{0} i slobodnog pada. Najviši domet \mathrm{h}_{\mathrm{m}} što ga tijelo može postići pri vertikalnom hicu uvis jest put u času kad je v=0 . Onda je h_{m}=\frac{v_{0}^{2}}{2 \cdot g} Let do najviše točke traje koliko i pad s te točke, tj. za slobodni pad tijelo treba isto toliko vremena koliko je trebalo da dostigne najvišu točku. Ukupno vrijeme gibanja je: t=\frac{2 \cdot v_{0}}{g} Početna brzina metka je p=m \cdot v_{\mathrm{O}} \Rightarrow v_{\mathrm{O}}=\frac{p}{m}=\frac{5 \mathrm{~kg} \cdot \frac{m}{\mathrm{~s}}}{0.01 \mathrm{~kg}}=500 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} Maksimalna visina penjanja metka iznosi: H=\frac{v_{\mathrm{O}}^{2}}{2 \cdot g}=\frac{\left(500 \frac{m}{s}\right)^{2}}{2 \cdot 10 \frac{m}{s}}=12500 \mathrm{~m}=12.5 \mathrm{~km} Metak će pasti na tlo poslije vremena t=\frac{2 \cdot v_{\odot}}{g}=\frac{2 \cdot 500 \frac{m}{s}}{10 \frac{m}{s}}=100 s Vježba 830 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Metak mase 5 g izlijeće brzinom 500 m/s iz puške mase 4 kg. Kolika je kinetička energija puške u trenutku kad metak izleti? Odredite domet metka ako strijelac pušku drži u visini ramena (160 cm).( u...
Metak mase 20 g i početne brzine 600 m/s zabije se u dasku debljine 2 cm i, probivši je izleti brzinom 200 m/s. Kolika je prosječna sila otpora djelovala na metak pri probijanju daske?
Kojom sveukupnom silom pritišće puškomitraljez na rame vojnika za vrijeme pucanja ako je masa taneta 10 g, njegova brzina pri izlijetanju 800 m/s i ako u minuti izleti 600 metaka?
Metak, ispaljen vertikalno uvis, padne na tlo 10 s nakon ispaljivanja. Koju maksimalnu visinu postigne metak: A. 50 m B. 100 m C. 125 m D. 195 m E. 200 m (ubrzanje slobodnog pada g = 10 m/s² )
Metak mase 15 g giba se brzinom 300 m/s. Nakon prolaska kroz plastični materijal debljine 2 cm njegova brzina iznosi 90 m/s. Kolika srednja sila je izazvala usporavanje metka pri prolasku kroz mater...
Iz puške mase 8 kg ispalimo metak mase 8 g brzinom 800 m/s. Kolikom se brzinom puška pomakne unatrag?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana