Covjek mase 70 kg u čamcu mase 100 kg vuče uže privezano za stup na obali silom 50 N. a) Izračunajte rad koji čovjek obavi za 6 s. b) Koliku će brzinu postići čovjek i čamac? c) Koliki će put prijeći? Otpor vode zanemarujemo.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=70 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~m}_{2}=100 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~F}=50 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{t}=6 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~W}=?, \quad \mathrm{v}=?, \quad \mathrm{~s}=? Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2}, gdje je s put tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme \mathrm{t}. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v=a \cdot t, gdje je v brzina tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme \mathrm{t}. Za jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje bez početne brzine vrijedi formula za put s: gdje je v konačna brzina. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibânje za koje vrijedi izraz Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje v \[ v^{2}=2 \cdot a \cdot s . \] gdje su s i v put, odnosno brzina za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S . Budući da sila F pokreće oba tijela (čovjeka i čamac), to je masa sustava m=m_{1}+m_{2} . a) \begin{gathered} W=F \cdot s \Rightarrow W=F \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow W=F \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{F}{m} \cdot t^{2} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot \frac{F^{2} \cdot t^{2}}{m} \Rightarrow \\ \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot \frac{(F \cdot t)^{2}}{m} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot \frac{(F \cdot t)^{2}}{m_{1}+m_{2}}=\frac{1}{2} \cdot \frac{(50 \mathrm{~N} \cdot 6 \mathrm{~s})^{2}}{70 \mathrm{~kg}+100 \mathrm{~kg}}=264.71 \mathrm{~J} \end{gathered} b) v=a \cdot t \Rightarrow v=\frac{F}{m} \cdot t \Rightarrow v=\frac{F}{m_{1}+m_{2}} \cdot t=\frac{50 \mathrm{~N}}{70 \mathrm{~kg}+100 \mathrm{~kg}} \cdot 6 \mathrm{~s}=1.76 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} C) s=\frac{1}{2} \cdot v \cdot t=\frac{1}{2} \cdot 1.76 \frac{m}{s} \cdot 6 s=5.28 \mathrm{~m}\left.\left.\begin{array}{c} \Rightarrow\left[\begin{array}{c} \text { zamjena } \\ t g(\alpha)=t \end{array}\right] \Rightarrow 157 \cdot t^{2}-800 \cdot t+511=0 \Rightarrow \\ \left.\left.\Rightarrow \begin{array}{c} 157 \cdot t^{2}-800 \cdot t+511=0 \\ a=157, b=-800, c=511 \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{t_{1,2}=\frac{-b \pm \sqrt{b^{2}-4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}}{a=157, b=-800, c=511}\right\} \Rightarrow \\ \Rightarrow t_{1,2}=\frac{-(-800) \pm \sqrt{(-800)^{2}-4 \cdot 157 \cdot 511}}{2 \cdot 157} \Rightarrow \\ \Rightarrow t_{1,2}=\frac{800 \pm \sqrt{640000-320908}}{314} \Rightarrow t_{1,2}=\frac{800 \pm \sqrt{319092}}{314} \Rightarrow t_{1,2}=\frac{800 \pm 564.88}{314} \Rightarrow \\ \Rightarrow t_{1}=\frac{800+564.88}{314} \\ t_{2}=\frac{800-564.88}{314} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} t_{1}=4.35 \\ t_{2}=0.75 \end{array}\right\} . } \end{array} Postoje dva rješenja. Računamo tražene kutove. \text { - } \left.\begin{array}{c} \operatorname{tg}(\alpha)=t \\ t=4.35 \end{array}\right\} \Rightarrow \operatorname{tg}(\alpha)=4.35 \Rightarrow \alpha=\operatorname{tg}^{-1}(4.35) \Rightarrow \alpha_{1}=77.1^{\circ} . Postoje dvije staze koje uz zadanu početnu brzinu prolaze kroz zadanu točku (x, y). Vježba 832 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Covjek mase 70 kg u čamcu mase 100 kg vuče uže privezano za stup na obali silom 50 N. a) Izračunajte rad koji čovjek obavi za 6 s. b) Koliku će brzinu postići čovjek i čamac? c) Koliki će...
Covjek mase 70 kg u čamcu mase 100 kg vuče konop privezan za stup na obali silom 50 N. Izračunaj rad koji čovjek obavi za 6 s.
Covjek mase 70 kg u čamcu mase 100 kg vuče konop privezan za stup na obali silom 50 N. Izračunajte rad koji čovjek obavi za 6 s.
Covjek mase 80 kg iz odvezanog čamca koji miruje iskoči na obalu brzinom 10 m/s. Masa čamca je 800 kg. Koliku brzinu je čamac dobio u suprotnom smjeru?
Iz puške mase 3 kg ispali se metak mase 5 g brzinom 300 m/s. a) Kolika je brzina puške nakon ispaljivanja metka? b) Ako čovjek mase 70 kg čvrsto drži pušku kolika je brzina čovjeka i puške netom nak...
Kolica mase 120 kg, i u njima čovjek mase 80 kg, gibaju se brzinom 5 m /s. Kolikom će se brzinom kolica nastaviti gibati ako iz njih iskoči čovjek u smjeru kolica brzinom 2 m/su odnosu na tlo?
Kolica mase 120 kg, i u njima čovjek mase 80 kg, gibaju se brzinom 4 m/s. Kolikom će se brzinom kolica nastaviti gibati ako iz njih iskoči čovjek u smjeru suprotnom od smjera gibanja kolica brzinom ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana