Jednoliko se ubrzavajući vlak prolazi pokraj promatrača koji ustanovi da je vagon duljine 24 m prošao kraj njega za 2.6 s, a sljedeći vagon jednake duljine za 2.2 s. Kolika je brzina u trenutku nailaska prvog vagona? A. $8.32 \frac{m}{s}$ B. $21.3 \frac{m}{s}$ $C .14 .56 \frac{m}{s}$ D. $12.9 \frac{m}{s}$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1=24 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{t}_{1}=2.6 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{t}_{2}=2.2 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{v}_{1}=? Za jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v _{0} vrijedi formula za konačnu brzinu V: v=v_{\circ}+a \cdot t . Za jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_ vrijedi formula za put s: s=v_{0} \cdot t+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} . Pokraj promatrača prvi vagon, duljine 1 , nailazi brzinom \mathrm{v}_{1} i prošao je za vrijeme \mathrm{t}_{1} : l=v_{1} \cdot t_{1}+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t_{1}^{2} \Rightarrow l=v_{1} \cdot t_{1}+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t_{1}^{2} / \cdot 2 \Rightarrow 2 \cdot l=2 \cdot v_{1} \cdot t_{1}+a \cdot t_{1}^{2} . Drugi vagon, jednake duljine 1 , nailazi brzinom v_{2} i prošao je za vrijeme t_{2}. \begin{gathered} v_{2}=v_{1}+a \cdot t_{1} \\ l=v_{2} \cdot t_{2}+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t_{2}^{2} \\ \Rightarrow l=v_{1} \cdot t_{2}+a \cdot t_{1} \cdot t_{2}+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t_{2}^{2} / \cdot 2 \Rightarrow 2 \cdot l=\left(v_{1}+a \cdot t_{1}\right) \cdot t_{2}+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t_{2}^{2} \Rightarrow l=v_{1} \cdot t_{2}+a \cdot t_{1} \cdot t_{2}+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t_{2}^{2} \Rightarrow \end{gathered} Iz sustava nađemo v_{1}. \begin{aligned} & \left.\left.\begin{array}{l}2 \cdot l=2 \cdot v_{1} \cdot t_{1}+a \cdot t_{1}^{2} \\2 \cdot l=2 \cdot v_{1} \cdot t_{2}+2 \cdot a \cdot t_{1} \cdot t_{2}+a \cdot t_{2}^{2}\end{array}\right\} \Rightarrow 2 \cdot l=2 \cdot v_{1} \cdot t_{2}+2 \cdot a \cdot t_{1} \cdot t_{2}+a \cdot t_{2}^{2}\right\} \Rightarrow \\ & \left.\left.\Rightarrow \begin{array}{l}a \cdot t_{1}^{2}=2 \cdot l-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \\2 \cdot l=2 \cdot v_{1} \cdot t_{2}+2 \cdot a \cdot t_{1} \cdot t_{2}+a \cdot t_{2}^{2}\end{array}\right\} \Rightarrow \quad \begin{array}{l}a \cdot t_{1}^{2}=2 \cdot l-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1} / \cdot \frac{1}{2} \\t_{1}^{2} \\2 \cdot l=2 \cdot v_{1} \cdot t_{2}+2 \cdot a \cdot t_{1} \cdot t_{2}+a \cdot t_{2}^{2}\end{array}\right\} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \quad a=\frac{2 \cdot l-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1}}{t_{1}^{2}} \quad \Rightarrow \quad \Rightarrow\left[\begin{array}{l}\text { metoda } \\\text { zamjene }\end{array}\right] \Rightarrow \\ & \Rightarrow 2 \cdot l=2 \cdot v_{1} \cdot t_{2}+2 \cdot \frac{2 \cdot l-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1}}{t_{1}^{2}} \cdot t_{1} \cdot t_{2}+\frac{2 \cdot l-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1}}{t_{1}^{2}} \cdot t_{2}^{2} \Rightarrow \\ & \Rightarrow 2 \cdot l=2 \cdot v_{1} \cdot t_{2}+\frac{4 \cdot l-4 \cdot v_{1} \cdot t_{1}}{t_{1}^{2}} \cdot t_{1} \cdot t_{2}+\frac{2 \cdot l \cdot t_{2}^{2}-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}^{2}}{t_{1}^{2}} \Rightarrow \end{aligned} Odgovor je pod A. Vježba 835 Odmor! \section{Rezultat:}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Jednoliko se ubrzavajući vlak prolazi pokraj promatrača koji ustanovi da je vagon duljine 24 m prošao kraj njega za 2.6 s, a sljedeći vagon jednake duljine za 2.2 s. Kolika je brzina u trenutku nail...
Jednoliko se ubrzavajući vlak prolazi pokraj promatrača koji ustanovi da je vagon duljine 24 m prošao kraj njega za 2.6 s, a sljedeći vagon jednake duljine za 2.2 s. Koliko je ubrzanje vlaka?
Sila od 15 N djeluje na masu 75 kg jednoliko je ubrzavajući. Odredi rad nakon 5 s.
Sila od 15 N djeluje na masu 75 kg jednoliko je ubrzavajući. Odredi rad i snagu nakon 5 s.
Pomoću kolotura jednoliko se diže teret mase 22.5 kg na način prikazan na slici. Koliku silu pokazuje dinamometar ako je masa kolotura 5 kg ? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) []
Dva tijela jednoliko se gibaju po pravcu. Za 14 s prijeđu ukupno 147 m pri čemu je omjer njihovih brzina 5 : 7. Kolike su brzine?
Vozilo mase 800 kg jednoliko se usporava na putu 7 m kroz 2 s. Kolika se energija kočenjem pretvori u toplinu?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana