Drveni blok mase 5 kg giba se djelovanjem sile od 40 N jednoliko ubrzano po horizontalnoj podlozi s faktorom trenja μ. Ako se na blok stavi dodatni teret od još 5 kg, ubrzanje se smanji tri puta. Odredite faktor μ. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) $$ \begin{array}{llll} A . \mu=0.204 & B . \mu=0.126 & C . \mu=0.236 & D . \mu=0.175 \end{array} $$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=\mathrm{m}_{2}=\mathrm{m}=5 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~F}=40 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{a}_{1}=\mathrm{a}, \quad \mathrm{a}_{2}=\mathrm{a} / 3, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mu=? Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovu poučku G=m \cdot g \begin{aligned} & \Rightarrow 2 \cdot l=2 \cdot v_{1} \cdot t_{2}+\frac{4 \cdot l-4 \cdot v_{1} \cdot t_{1}}{t_{1}} \cdot t_{2}+\frac{2 \cdot l \cdot t_{2}^{2}-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}^{2}}{t_{1}^{2}} \Rightarrow \\ & \Rightarrow 2 \cdot l=2 \cdot v_{1} \cdot t_{2}+\frac{4 \cdot l \cdot t_{2}-4 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}}{t_{1}}+\frac{2 \cdot l \cdot t_{2}^{2}-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}^{2}}{t_{1}^{2}} \Rightarrow \\ & \Rightarrow 2 \cdot l=2 \cdot v_{1} \cdot t_{2}+\frac{4 \cdot l \cdot t_{2}-4 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}}{t_{1}}+\frac{2 \cdot l \cdot t_{2}^{2}-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}^{2}}{t_{1}^{2}} / \cdot t_{1}^{2} \Rightarrow \\ & \Rightarrow 2 \cdot l \cdot t_{1}^{2}=2 \cdot v_{1} \cdot t_{1}^{2} \cdot t_{2}+t_{1} \cdot\left(4 \cdot l \cdot t_{2}-4 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}\right)+2 \cdot l \cdot t_{2}^{2}-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}^{2} \Rightarrow \\ & \Rightarrow 2 \cdot l \cdot t_{1}^{2}=2 \cdot v_{1} \cdot t_{1}^{2} \cdot t_{2}+4 \cdot l \cdot t_{1} \cdot t_{2}-4 \cdot v_{1} \cdot t_{1}^{2} \cdot t_{2}+2 \cdot l \cdot t_{2}^{2}-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}^{2} \Rightarrow \\ & \Rightarrow 2 \cdot l \cdot t_{1}^{2}=4 \cdot l \cdot t_{1} \cdot t_{2}-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1}^{2} \cdot t_{2}+2 \cdot l \cdot t_{2}^{2}-2 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}^{2} \Rightarrow \\ & \Rightarrow 2 \cdot v_{1} \cdot t_{1}^{2} \cdot t_{2}+2 \cdot v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}^{2}=4 \cdot l \cdot t_{1} \cdot t_{2}+2 \cdot l \cdot t_{2}^{2}-2 \cdot l \cdot t_{1}^{2} /: 2 \Rightarrow \\ & \Rightarrow v_{1} \cdot t_{1}^{2} \cdot t_{2}+v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2}^{2}=2 \cdot l \cdot t_{1} \cdot t_{2}+l \cdot t_{2}^{2}-l \cdot t_{1}^{2} \Rightarrow v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2} \cdot\left(t_{1}+t_{2}\right)=l \cdot\left(t_{2}^{2}-t_{1}^{2}+2 \cdot t_{1} \cdot t_{2}\right) \Rightarrow \\ & \Rightarrow v_{1} \cdot t_{1} \cdot t_{2} \cdot\left(t_{1}+t_{2}\right)=l \cdot\left(t_{2}^{2}-t_{1}^{2}+2 \cdot t_{1} \cdot t_{2}\right) \cdot \frac{1}{t_{1} \cdot t_{2} \cdot\left(t_{1}+t_{2}\right)} \Rightarrow \\ & \Rightarrow v_{1}=\frac{l \cdot\left(t_{2}^{2}-t_{1}^{2}+2 \cdot t_{1} \cdot t_{2}\right)}{t_{1} \cdot t_{2} \cdot\left(t_{1}+t_{2}\right)}=\frac{24 m \cdot\left((2.2 s)^{2}-(2.6 s)^{2}+2 \cdot 2.6 s \cdot 2.2 s\right)}{2.6 s \cdot 2.2 s \cdot(2.6 s+2.2 s)}=8.32 \frac{m}{s} . \end{aligned} gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je F_{\mathrm{tr}} trenje, \mu faktor trenja, F_{\mathrm{N}} veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Ako se tijelo nalazi na vodoravnoj podlozi, tada trenje iznosi F_{t r}=\mu \cdot G \Rightarrow F_{t r}=\mu \cdot m \cdot g, gdje je F_{\text {tr }} trenje, \mu faktor trenja, m masa tijela, g akceleracija slobodnog pada (ubrzanje sile teže). Rezultantna sila koja ubrzava drveni blok jednaka je razlici ukupne sile \mathrm{F} i sile trenja \mathrm{F}_{\mathrm{tr}}. \begin{gathered} m_{1} \cdot a_{1}=F-F_{t r} \Rightarrow m_{1} \cdot a_{1}=F-\mu \cdot m_{1} \cdot g \Rightarrow m \cdot a=F-\mu \cdot m \cdot g \Rightarrow \\ \Rightarrow m \cdot a+\mu \cdot m \cdot g=F \end{gathered} Ako se na blok stavi dodatni teret mase m_{2} ubrzanje se smanji i iznosi a _{2}. Tada vrijedi: \begin{aligned} &\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot a_{2}=F-F_{t r} \Rightarrow\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot a_{2}=F-\mu \cdot\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot g \Rightarrow \\ &\Rightarrow(m+m) \cdot \frac{1}{3} \cdot a=F-\mu \cdot(m+m) \cdot g \Rightarrow \frac{2}{3} \cdot m \cdot a=F-2 \cdot \mu \cdot m \cdot g \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{2}{3} \cdot m \cdot a=F-2 \cdot \mu \cdot m \cdot g / \cdot 3 \Rightarrow 2 \cdot m \cdot a=3 \cdot F-6 \cdot \mu \cdot m \cdot g \Rightarrow \end{aligned} \begin{aligned} & \Rightarrow 2 \cdot m \cdot a+6 \cdot \mu \cdot m \cdot g=3 \cdot F . \end{aligned} Iz sustava dobije se \mu . \left.\begin{array}{c} m \cdot a+\mu \cdot m \cdot g=F \\ 2 \cdot m \cdot a+6 \cdot \mu \cdot m \cdot g=3 \cdot F \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { metodas suprotnih } \\ \text { koeficijenata } \end{array}\right] \Rightarrow \begin{aligned} &m \cdot a+\mu \cdot m \cdot g=F / \cdot(-2) \\ &2 \cdot m \cdot a+6 \cdot \mu \cdot m \cdot g=3 \cdot F \int \\ &\Rightarrow \\ &\left.\Rightarrow \begin{array}{l} -2 \cdot m \cdot a-2 \cdot \mu \cdot m \cdot g=-2 \cdot F \\ 2 \cdot m \cdot a+6 \cdot \mu \cdot m \cdot g=3 \cdot F \end{array}\right\} \Rightarrow 4 \cdot \mu \cdot m \cdot g=F \Rightarrow 4 \cdot \mu \cdot m \cdot g=F / \cdot \frac{1}{4 \cdot m \cdot g} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \mu=\frac{F}{4 \cdot m \cdot g}=\frac{40 \mathrm{~N}}{4 \cdot 5 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{2}}=0.204 \end{aligned} } \end{array} Odgovor je pod A. Vježba 836 Drveni blok mase 10 \mathrm{~kg} giba se djelovanjem sile od 80 \mathrm{~N} jednoliko ubrzano po horizontalnoj podlozi s faktorom trenja \mu. Ako se na blok stavi dodatni teret od još 10 \mathrm{~kg}, ubrzanje se smanji tri puta. Odredite faktor \mu. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) A. \mu=0.204 B . \mu=0.126 C. \mu=0.236 D. \mu=0.175 \section{Rezultat: \quad A.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Drveni blok mase 5 kg giba se djelovanjem sile od 40 N jednoliko ubrzano po horizontalnoj podlozi s faktorom trenja μ. Ako se na blok stavi dodatni teret od još 5 kg, ubrzanje se smanji tri puta. Od...
Drveni blok mase m giba se djelovanjem sile F jednoliko ubrzano po horizontalnoj podlozi s faktorom trenja μ. Ako se na blok stavi dodatni teret jednake mase m, za koliko bi se morala povećati sila ...
Izvagan je drveni štapić i pušten je da upotpunosti izgori. Masa dobivenog pepela bila je manja od mase drvenog štapića. Kako to objašnjavaš? Nastaje li gorenjem drveta samo pepeo?
Na jednoj strani nepomičnog kolotura je drveni kvadar dimenzija 10 cm × 25 cm × 4 cmkoji kliže po stolu, a na drugoj uteg mase 200 grama koji pada stalnom brzinom. Koliki je faktor trenja između kva...
Dok je organizam (biljka, životinja, čovjek) živ, aktivnost radioaktivnog izotopa ugljika ¹⁴C u tijelu je stalno 250 Bq po kilogramu. Kad organizam umre, ne uzima više ugljik iz prirode pa se količ...
Drvena greda mase 40 kg i duljine 2 m obješena je 45 cm daleko od jednoga svojeg kraja. Kolikom će silom drugi kraj pritiskati na našu ruku ako gredu držimo u horizontalnom položaju? (ubrzanje slobo...
Drvena greda mase 40 kg i duljine 2 m obješena je 45 cm daleko od jednoga svojeg kraja. Kolikom će silom drugi kraj pritiskati našu ruku ako gredu držimo u horizontalnom položaju? (g=10 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana