Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) [] Rješenje 846 m₁ − 1 kg,   m₂ = 3 kg,  μ = 0.04,   g = 9.81 m/s²,  a = ? Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišśu na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G = m ⋅ g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_(tr) = μ ⋅ F_(N), gdje je F_(tr) trenje, μ faktor trenja, F_(N) veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Ako se tijelo nalazi na vodoravnoj podlozi, tada trenje iznosi F_(tr) = μ ⋅ G ⇒ F_(tr) = μ ⋅ m ⋅ g, gdje je F_(tr ) trenje, μ faktor trenja, m masa tijela, g akceleracija slobodnog pada (ubrzanje sile teže). Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. [] Akceleraciju ćemo naći iz osnovnog zakona gibanja: $$ a=\frac{F}{m} $$ Sila koja uzrokuje gibanje jednaka je razlici djelovanja sile teže G₁ na tijelo mase m₁ i sile trenja F_(tr ) koja se javlja zbog gibanja tijela mase m₂ po stolu. F = G₁ − F_(tr) ⇒ F = m₁ ⋅ g − μ ⋅ m₂ ⋅ g ⇒ F = (m₁−μ⋅m₂) ⋅ g. Budući da sila F pokreće oba tijela (cijeli sustav), to je masa m = m₁ + m₂ Tako je $$ a=\frac{F}{m} \Rightarrow a=\frac{\left(m_{1}-\mu \cdot m_{2}\right) \cdot g}{m_{1}+m_{2}}=\frac{(1 \mathrm{~kg}-0.04 \cdot 3 \mathrm{~kg}) \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}}}{1 \mathrm{~kg}+3 \mathrm{~kg}}=2.16 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} $$ Odgovor je pod A. 2.inačica Cijeli sustav (oba tijela) ubrzava se akceleracijom a. Slovom F_(n) označit ćemo silu napetosti niti u sustavu. - Na tijelo mase m₁ djeluje sila m₁⋅ a koja je jednaka razlici sile teže m₁ ⋅ g i napetosti niti F_(n). [] - Na tijelo mase m₂ djeluje sila m₂ ⋅ a koja je jednaka razlici sile napetosti F_(n) i sile trenja F_(ur) između tijela i podloge. [] $$ \begin{gathered} \left.\begin{array}{l} m_{1} \cdot a=m_{1} \cdot g-F_{n} \\ m_{2} \cdot a=F_{n}-\mu \cdot m_{2} \cdot g \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { zbrojimo } \\ \text { jednadžbe } \end{array}\right] \\ \Rightarrow m_{1} \cdot a+m_{2} \cdot a=m_{1} \cdot g-F_{n}+F_{n}-\mu \\ \Rightarrow\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot a=\left(m_{1}-\mu \cdot m_{2}\right) \cdot g \Rightarrow \\ \Rightarrow a=\frac{\left(m_{1}-\mu \cdot m_{2}\right) \cdot g}{m_{1}+m_{2}}= \end{gathered} $$ $$ \begin{aligned} & ] \Rightarrow m_{1} \cdot a+m_{2} \cdot a=m_{1} \cdot g-F_{n}+F_{n}-\mu \cdot m_{2} \cdot g \Rightarrow \\ & \mu \cdot m_{2} \cdot g \Rightarrow m_{1} \cdot a+m_{2} \cdot a=m_{1} \cdot g-\mu \cdot m_{2} \cdot g \Rightarrow \\ & \Rightarrow\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot a=\left(m_{1}-\mu \cdot m_{2}\right) \cdot g / \cdot \frac{1}{m_{1}+m_{2}} \Rightarrow \\ & \frac{(1 \mathrm{~kg}-0.04 \cdot 3 \mathrm{~kg}) \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}}}{1 \mathrm{~kg}+3 \mathrm{~kg}}=2.16 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \text {. } \end{aligned} $$ Odgovor je pod A. Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 2 kg i m₂ = 6 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂ i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) A. $2.16 \frac{m}{s}$ $B .1 .96 \frac{m}{s}$ C. $2.32 \frac{m}{s}$ D. $0.92 \frac{m}{s}$ A.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

Snaga dizalice jednaka je brzini rada u jedinici vremena, a rad je jednak umnošku sile \mathrm{G} i puta h. \mathrm{t}=1 \min =60 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{G}=15000 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~h}=3 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{P}=? P=\frac{W}{t}=\frac{G \cdot h}{t}=\frac{15000 \mathrm{~N} \cdot 3 \mathrm{~m}}{60 \mathrm{~s}}=\frac{45000 \mathrm{~N} \cdot \mathrm{m}}{60 \mathrm{~s}}=750 \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}=750 \mathrm{~W} Snaga dizalice je 750 \mathrm{~W}.

Vježba

Dizalica podigne u pola minute teret 12000 \mathrm{~N}, 6 \mathrm{~m} visoko. Kolika je snaga dizalice? Rezultat: \quad 2400 \mathrm{~W}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...
Tijelo mase 0.2 kg klizi niz kosinu i prijeđe visinsku razliku od 10 m. Izračunajte kinetičku energiju tijela na kraju puta, ako je krenulo iz stanja mirovanja, a sila trenja je zanemariva. (ubrzanj...
Izračunati visinu sa koje je tijelo pušteno da slobodno pada, ako je posljednjih 15 m prešlo za 0.4 s. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Izračunati visinu sa koje je tijelo pušteno da slobodno pada, ako je posljednjih 15 m prešlo za 0.4 s. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Tri minute nakon polaska sa stanice vlak je postigao brzinu 56.2 km/h. Izračunajte njegovo srednje ubrzanje u km / h ² i u m/s² za te tri minute.
Primjenom zakona očuvanja energije izračunajte brzinu matematičkog njihala amplitude φ kada prolazi kroz ravnotežni položaj. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Izračunajte koeficijent trenja između asfalta i kotača automobila mase 1.3t, ako je sila trenja koja zaustavlja automobil 10400 N. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana