Tane mase 10 g ispaljeno je brzinom 1000 m/s i udari u cilj brzinom 500 m/s na istoj visini s koje je izbačeno. Koliki je rad utrošen na savladavanje otpora zraka?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Rad koji je utrošen na savladavanje otpora zraka jednak je razlici početne i konačne kinetičke energije. \mathrm{m}=10 \mathrm{~g}=0.01 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{1}=1000 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{2}=500 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{W}=? W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v_{1}^{2}-v_{2}^{2}\right)=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v_{1}-v_{2}\right) \cdot\left(v_{1}+v_{2}\right)=\frac{1}{2} \cdot 0.01 \mathrm{~kg} \cdot 500 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 1500 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}=3750 \mathrm{~J} Utrošen je rad 3750 \mathrm{~J}. Vježba 003 Tane mase 20 \mathrm{~g} ispaljeno je brzinom 800 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i udari u cilj brzinom 300 \mathrm{~m} / \mathrm{s} na istoj visini s koje je izbačeno. Koliki je rad utrošen na savladavanje otpora zraka? Rezultat: \quad 5500 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tane mase 20 g ispali se početnom brzinom 1000 m/s. Pri padu na zemlju ima brzinu 200 m/s. Kolika je energija taneta utrošena na svladavanje sile trenja i sile otpora prilikom njegova gibanja zrakom...
Tane mase m doleti horizontalno do drvene kugle koja je na podu. Tane proleti središtem kugle. Treba odrediti kolika je energija prešla u toplinu ako je v₁ brzina taneta prije nego što je pogodilo k...
Tane mase m zabije se u komad drveta mase M koji visi na niti duljine 1 i ostane u njemu. Odredite kut α za koji se komad drveta sa tanetom pomakne, ako brzina taneta iznosi v. (ubrzanje slobodnog p...
Iz oružja mase 450 kg izleti tane mase 5 kg u horizontalnom smjeru brzinom 450 m /s. Pri trzaju natrag oružje se pomaknulo 0.45 m. Kolika je srednja sila otpora koji je zaustavio oružje?
Koliki je otpor daske, ako se tane mase 8 g i brzine 250 m/s zabije u dasku duboko 4 cm?
Tane i zvuk koji je pritom nastao dopru istodobno do visine 510 m. Kolikom je brzinom izašlo tane iz cijevi ako je brzina zvuka 340 m/s ? Otpor zraka zanemarimo. (g=9.81 m/s²)