Tijelo mase 20 kg padne s visine 15 m te pri kraju pada ima brzinu 16 m /s. Kolika je sila otpora zraka? ( g = 10 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=20 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=15 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=16 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~F}=? Na visini h, u početnom (gornjem) položaju, tijelo ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{\mathrm{gp}}=m \cdot \mathrm{g} \cdot \mathrm{h} . Pri kraju pada, u donjem položaju, ima brzinu v pa mu je kinetička energija \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Tijekom pada tijelo je potrošilo dio energije \Delta \mathrm{E}=\mathrm{E}_{\mathrm{gp}}-\mathrm{E}_{\mathrm{k}} Taj dio energije \Delta \mathrm{E} ekvivalentan je radu što ga tijelo obavi padajući, tj. savladavajući silu otpora zraka: \mathrm{W}=\Delta \mathrm{E} \Rightarrow \mathrm{W}=\mathrm{E}_{\mathrm{gp}}-\mathrm{E}_{\mathrm{k}} . Budući da se rad definira \mathrm{W}=\mathrm{F} \cdot \mathrm{h} slijedi \mathrm{F} \cdot \mathrm{h}=\mathrm{E}_{\mathrm{gp}}-\mathrm{E}_{\mathrm{k}} \begin{aligned} & F \cdot h=E_{g p}-E_{k} /: h \Rightarrow F=\frac{E_{g p}-E_{p}}{h}=\frac{m \cdot g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}}{h}=\frac{m \cdot\left(g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot v^{2}\right)}{h} \Rightarrow \\ & =\frac{20 \mathrm{~kg} \cdot\left(10 \frac{m}{s^{2}} \cdot 15 m-\frac{1}{2} \cdot\left(16 \frac{m}{s}\right)^{2}\right)}{15 m}=\frac{20 \mathrm{~kg} \cdot\left(150 \frac{m^{2}}{s^{2}}-\frac{1}{2} \cdot 256 \frac{m^{2}}{s^{2}}\right)}{15 \mathrm{~m}} \Rightarrow \\ & =\frac{20 \mathrm{~kg} \cdot\left(150 \frac{\mathrm{m}^{2}}{\mathrm{~s}^{2}}-128 \frac{\mathrm{m}^{2}}{\mathrm{~s}^{2}}\right)}{15 \mathrm{~m}}=\frac{20 \mathrm{~kg} \cdot 22 \frac{\mathrm{m}^{2}}{\mathrm{~s}^{2}}}{15 \mathrm{~m}}=\frac{440 \mathrm{~kg} \cdot \frac{\mathrm{m}^{2}}{\mathrm{~s}^{2}}}{\mathrm{15} \frac{\mathrm{m}}{1}}=29.33 \mathrm{~kg} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}}=29.33 \mathrm{~N} \end{aligned}

Vježba

Tijelo mase 10 \mathrm{~kg} padne s visine 25 \mathrm{~m} te pri kraju pada ima brzinu 12 \mathrm{~m} / \mathrm{s} . Kolika je sila otpora zraka? \left(\mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 71.2 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 20 kg bačeno je brzinom 12 m/s uz kosinu nagiba 30^(∘). Ako je koeficijent trenja 0.29, odredi put zaustavljanja. (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 20 kg bačeno je brzinom 12 m/s uz kosinu nagiba 30^(∘). Ako je koeficijent trenja 0.29, na kojoj će se udaljenosti od početka kosine zaustaviti? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) ...
Tijelo mase 2 kg ispušteno je s visine 40 m iznad tla. Neposredno prije udara o tlo tijelo ima brzinu 25 m/s. Koliko iznosi mehanička energija koja se pri padanju pretvorila u druge oblike energije?...
Tijelo mase 10 kg pada s visine 80 m i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J. Koliko je energije tijelo utrošilo na savladavanje otpora zraka? (g=10 m/s²)
Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J.S koje je visine tijelo počelo padati ako je na savladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoje...
Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J.S koje je visine tijelo počelo padati ako je na svladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoje ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana