Lopta mase 0.2 kg ispusti se sa visine 6 m iznad poda. Kolika se količina topline oslobodi pri prvom srazu lopte sa podom, ako između prvog i drugog sraza između lopte i poda prođu 2 s?( g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}=0.2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{H}=6 \mathrm{~m}, \quad \Delta \mathrm{t}=2 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{Q}=? Na visini H lopta mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju \mathrm{E}_{\mathrm{gp}}=\mathrm{m} \cdot \mathrm{g} \cdot \mathrm{H} . Kada udari o pod odbije se i podigne na visinu h. Sada će njezina gravitacijska potencijalna energija iznositi \mathrm{E}_{\mathrm{gpl}}=\mathrm{m} \cdot \mathrm{g} \cdot \mathrm{h} . Razlika gravitacijskih potencijalnih energija pretvorila se u toplinu pri prvom srazu lopte sa podom: \mathrm{Q}=\Delta \mathrm{E}_{\mathrm{gp}}=\mathrm{E}_{\mathrm{gp}}-\mathrm{E}_{\mathrm{gpl}}=\mathrm{m} \cdot \mathrm{g} \cdot \mathrm{H}-\mathrm{m} \cdot \mathrm{g} \cdot \mathrm{h}=\mathrm{m} \cdot \mathrm{g} \cdot(\mathrm{H}-\mathrm{h}) Ako je između prvog i drugog sraza lopte sa podom prošlo \Delta \mathrm{t}=2 \mathrm{~s}, onda je \mathrm{t}=1 \mathrm{~s} vrijeme potrebno da lopta nakon prvog sraza postigne visinu \mathrm{h}. Isto toliko vremena je potrebno da ponovno udari o pod (vertikalni hitac uvis !). Visinu h izračunamo iz izraza: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}=\frac{1}{2} \cdot 9.81 \frac{m}{2} \cdot 1 s^{2}=4.905 m Razlika gravitacijskih potencijalnih energija na visinama H i h jednaka je gubitku energija pri udaru lopte o pod, tj. količini topline: Q=E_{g p}-E_{g p 1}=m \cdot g \cdot H-m \cdot g \cdot h=m \cdot g \cdot(H-h)=0.2 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot(6 m-4.905 m)=2.15 J

Vježba

Lopta mase 2 \mathrm{~kg} ispusti se sa visine 6 \mathrm{~m} iznad poda. Kolika se količina topline oslobodi pri prvom srazu lopte sa podom, ako između prvog i drugog sraza između lopte i poda prođu 2 s? \left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) \section{Rezultat: 21.5 \mathrm{~J}.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Lopta mase 0.2 kg ispusti se sa visine 6 m iznad poda. Kolika se količina topline oslobodi pri prvom srazu lopte sa podom, ako između prvog i drugog sraza između lopte i poda prođu 2 s?( g=9.81 m/s²...
Lopta mase 0.2 kg slobodno pada s visine 5 m. Odredite kinetičku energiju lopte pri udaru o tlo. Otpor zraka zanemarujemo. (g=10 m/s²)
Lopta mase 0.4 kg bačena je vertikalno uvis brzinom 2 m/s. Kolika je početna količina gibanja lopte, a kolika na najvišoj točki putanje? Koliki je impuls sile koji je zaustavio loptu i koliko dugo j...
Na pod slobodno padne sa visine 1 m lopta mase 100 g, i odbije se vertikalno na visinu 0,5 m. Izracunaj intenzitet vektora promjene impulsa lopte pri sudaru s podom.
Gumena lopta mase 100 g padne na vodoravnu površinu stola s visine 25.6 m i odskoči od nje podigne se na visinu 19.6 m. Koliku je energiju izgubila lopta pri udaru o površinu stola? (ubrzanje slobod...
Gumena lopta mase 100 g padne na vodoravnu površinu stola s visine 25.6 cm i odskočivši od nje podigne se na visinu 19.6 cm. Koliku je energiju izgubila lopta pri udaru u površinu stola? (ubrzanje s...
Lopta mase m = 100 g pada s visine h = 2 m iznad tla. Koliko se energije izgubi u obliku topline pri prvom udaru lopte u tlo, ako je vrijeme između prvog i drugog udara lopte bilo jednako Δt = 1.2 s...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana