Kamen mase 200 g pao je s neke visine. Vrijeme padanja bilo je 1.44 s. Kolika je njegova kinetička energija na $\frac{1}{4}$ puta?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=200 \mathrm{~g}=[200: 1000]=0.2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{t}=1.44 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~s}=\frac{1}{4} \mathrm{~h}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? 1.inačica Visina s koje kamen pada (slobodni pad!) je: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} \Rightarrow s=\frac{1}{4} \cdot h=\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}=\frac{1}{8} \cdot g \cdot t^{2} . Brzina padanja na kraju puta s iznosi: v^{2}=2 \cdot g \cdot s pa je kinetička energija jednaka: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot g \cdot s=m \cdot g \cdot \frac{1}{8} \cdot g \cdot t^{2}=\frac{1}{8} \cdot m \cdot(g \cdot t)^{2}=\frac{1}{8} \cdot 0.2 \mathrm{~kg} \cdot\left(9.81 \frac{m}{\mathrm{~s}} \cdot 1.44 \mathrm{~s}\right)^{2} \approx 5 \mathrm{~J} 2.inačica Zbroj je kinetičke i gravitacijske potencijalne energije stalan. Nađimo gravitacijsku potencijalnu energiju na maksimalnoj visini h: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} \Rightarrow E_{g p}=m \cdot g \cdot h=m \cdot g \cdot \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot(g \cdot t)^{2} Nakon što je tijelo prešlo četvrtinu puta, vrijedi: E_{k}+\frac{3}{4} \cdot E_{g p}=E_{g p} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{4} \cdot E_{g p}=\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot m \cdot(g \cdot t)^{2}=\frac{1}{8} \cdot m \cdot(g \cdot t)^{2}=\frac{1}{8} \cdot 0.2 \mathrm{~kg} \cdot\left(9.81 \frac{m}{\mathrm{~s}} \cdot 1.44 \mathrm{~s}\right)^{2} \approx 5 \mathrm{~J} . Vježba 011 Kamen mase 500 g pao je s neke visine. Vrijeme padanja bilo je 1.44 s. Kolika je njegova kinetička energija na \frac{1}{4} puta? Rezultat: \quad 12.5 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kamen mase 0.2 kg pao je s neke visine. Vrijeme padanja bilo je 1.44 s. Njegova kinetička energija na polovici puta bila je: A. 9.98 J B. 200J C. 100J D. 0.98J (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m...
Kamen mase 0.2 kg pao je s neke visine. Vrijeme padanja bilo je 1.44 s. Kolika je njegova kinetička energija na polovini puta? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) A. 8J B. 9 J C. 10J D. 12J
Kamen mase 40 grama bačen je vertikalno prema dolje s visine 60 m početnom brzinom 4 m/s i pao je brzinom 32 m/s. Koliki je obavljen rad?( g=9.81 m/s²)
Kamen mase 4 dag bačen je vertikalno prema dolje s visine 80 m početnom brzinom 4 m/s i pao je brzinom 32 m/s. Kolika je srednja zaustavna sila u zraku? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Kamen mase 0.5 kg ispušten je s visine 10 m. Prilikom udara u zemlju kamen je imao brzinu 12 m/s. Koliki rad je utrošen na svladavanje trenja u zraku? (g=10 m/s²)
Kamen mase 4 kg bačen je vertikalno dolje s visine od 120 m početnom brzinom 10 m/s. Kolika je energija potrebna za svladavanje otpora zraka, ako kamen udari u zemlju brzinom 20 m/s ? (g=9.81 m/s²) ...