Za vrijeme teškog tjelesnog rada ljudsko srce stegne se otprilike 150 puta u minuti. Pri svakom stezanju srce obavi rad jednak radu koji je potreban da se tijelo mase 0.5 kg digne 0.4 m visoko. Kolika je snaga srca? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{n}=150, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~m}=0.5 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=0.4 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{P}=? Promjena gravitacijske potencijalne energije jednaka je radu potrebnom da se tijelo mase m podigne na visinu \mathrm{h} : \Delta E_{g p}=W=m \cdot g \cdot h Budući da se taj rad, u vremenu t, obavi n puta snaga ljudskog srca iznosi: P=n \cdot \frac{W}{t}=n \cdot \frac{m \cdot g \cdot h}{t}=150 \cdot \frac{0.5 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{\mathrm{~s}^{2}} \cdot 0.4 \mathrm{~m}}{60 \mathrm{~s}}=4.905 \mathrm{~W} .

Vježba

Za vrijeme teškog tjelesnog rada ljudsko srce stegne se otprilike 150 puta u minuti. Pri svakom stezanju srce obavi rad jednak radu koji je potreban da se tijelo mase 1 \mathrm{~kg} digne 0.2 \mathrm{~m} visoko. Kolika je snaga srca? \left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 4.905 \mathrm{~W}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Za vrijeme teškog tjelesnog rada ljudsko srce stegne se otprilike 150 puta u minuti. Pri svakom stezanju srce obavi rad jednak radu koji je potreban da se tijelo mase 0.5 kg digne 0.4 m visoko. Koli...
Za vrijeme jednog dana aktivnost uzorka smanji se od 320 GBq na 20 GBq. Koliki je period poluraspada atoma uzorka?
Za vrijeme jednolikog pravocrtnog gibanja vlaka odvoji se zadnji vagon koji se nastavi gibati jednoliko usporeno. Ako je vagon od trenutka odvajanja do trenutka zaustavljanja prešao put s, koliki je...
Za vrijeme predizborne kampanje vladajući lokalni dužnosnici otvaraju novu kinodvoranu u gradu. Kako se naziva taj čin lokalne vlasti?
Za vrijeme aktualnoga sata u Hrvatskome saboru zastupnici traže dodatna pojašnjenja o mogućemu sukobu interesa ministra financija. Prema Ustavu Republike Hrvatske, koliko je najmanje zastupnika potreb...
Za vrijeme aktualnoga sata u Hrvatskome saboru zastupnici traže dodatna pojašnjenja o mogućemu sukobu interesa ministra financija. Prema Ustavu Republike Hrvatske, koliko je najmanje zastupnika potreb...
Za vrijeme aktualnoga sata u Hrvatskome saboru zastupnici traže dodatna pojašnjenja o mogućemu sukobu interesa ministra financija. Koliko je najmanje zastupnika prema Ustavu Republike Hrvatske potrebn...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana