Dva traktora, svaki na jednoj obali rijeke, vuku uz tok rijeke natovareni čamac stalnom brzinom. Koliki rad treba utrošiti pri svladavanju tog otpora na putu 500 m ako su sile koje napinju užad međusobno jednake, iznose 4000 N i čine kut 60^(∘) ?


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{s}=500 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~F}_{1}=\mathrm{F}_{2}=\mathrm{F}=4000 \mathrm{~N}, \quad \alpha=60^{\circ}, \quad \mathrm{W}=? \section{A 0} Budući da je trokut OAC jednakostraničan (ima kutove od 60^{\circ} ), rezultantna sila \mathrm{F}_{\mathrm{r}} iznosi: F_{r}=|O B|=2 \cdot|O D|=2 \cdot \frac{F \cdot \sqrt{3}}{2}=F \cdot \sqrt{3} \text {. } Čmac se giba stalnom brzinom jer je rezultantna sila \mathrm{F}_{\mathrm{r}} jednaka otporu vode. Tada rad ima vrijednost: W=F_{r} \cdot s=F \cdot \sqrt{3} \cdot s=4000 \mathrm{~N} \cdot \sqrt{3} \cdot 500 m=3.464 \cdot 10^{6} J

Vježba

Dva traktora, svaki na jednoj obali rijeke, vuku uz tok rijeke natovareni čamac stalnom brzinom. Koliki rad treba utrošiti pri svladavanju tog otpora na putu 500 \mathrm{~m} ako su sile koje napinju užad međusobno jednake, iznose 6000 \mathrm{~N} i čine kut 60^{\circ} ? Rezultat: \quad 5.196 \cdot 10^{6} J

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva traktora, svaki na jednoj obali rijeke, vuku uz tok rijeke natovareni čamac stalnom brzinom. Koliki rad treba utrošiti pri svladavanju tog otpora na putu 500 m ako su sile koje napinju užad međ...
Dva otpornika, s otporima R₁ = 10ΩiR₂ = 40Ω, spojena su u paralelu i priključena na izvor napona. Napon na krajevima otpornika iznosi U = 200 V. a) Koliki je ukupni električni otpor? b) Koli...
Dva su broda iz luke isplovila u isto vrijeme. Prvi je krenuo na zapad, a drugi na jug. Nakon jednog su sata plovidbe brodovi međusobno udaljeni 40 milja, a udaljenost jednoga broda od luke jednaka ...
Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2μF, a drugi kapaciteta 3μF, spojena su serijski na izvor istosmjernog napona od 100 V. Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2μF?
Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2μF, a drugi kapaciteta 3μF, spojena su paralelno na izvor istosmjernog napona od 100 V. Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2μF?
Dva otpora R₁ i R₂ serijski su spojeni i priključeni na istosmjerni izvor struje. Pri tome strujnim krugom teče struja jakosti 1.5 A, a pad napona na otporu R₁ iznosi 15 V. Budući da je treći otpor ...
Dva kamena spuštena su sa ruba stijene visoke 60 m. Drugi kamen pušten je 1.6 sekundi nakon prvog. Na kojoj se visini nalazi drugi kamen u trenutku kada je njegova udaljenost od prvog 36 m? (ubrzanj...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana