Da bismo grijačem snage 5 kW zagrijali 45 kg vode od 293 K do 373 K potrebno je grijati vodu 1 sat. Kolika se pritom snaga izgubi na okolinu? (c=4186 J/(kgK))


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{P}=5 \mathrm{~kW}=5000 \mathrm{~W}, \quad \mathrm{~m}=45 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~T}_{1}=293 \mathrm{~K}, \quad \mathrm{~T}_{2}=373 \mathrm{~K}, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~h}=3600 \mathrm{~s}, \mathrm{c}=4186 \mathrm{~J} /(\mathrm{kgK}), \quad \Delta \mathrm{P}=? \section{Ponovimo!} Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen: P=\frac{W}{t}. Toplina Q koju neko tijelo zagrijavanjem primi odnosno hlađenjem izgubi jednaka je: Q=m \cdot c \cdot \Delta t, gdje je m masa tijela, c specifični toplinski kapacitet, a \Delta t promjena temperature tijela. Računamo snagu potrebnu da se 45 \mathrm{~kg} vode zagrije od 293 \mathrm{~K} do 373 \mathrm{~K} za 1 sat: \begin{gathered} P_{1}=\frac{W}{t} \Rightarrow[W=Q] \Rightarrow P_{1}=\frac{Q}{t} \Rightarrow P_{1}=\frac{m \cdot c \cdot \Delta t}{t} \Rightarrow P_{1}=\frac{m \cdot c \cdot\left(T_{2}-T_{1}\right)}{t} \Rightarrow \\ \Rightarrow P_{1}=\frac{45 \mathrm{~kg} \cdot 4186 \frac{J}{\mathrm{~kg} \cdot K} \cdot(373 \mathrm{~K}-293 \mathrm{~K})}{3600 \mathrm{~s}}=4186 \mathrm{~W} . \end{gathered} Snaga izgubljena na okolinu iznosi: \Delta P=P-P_{1}=5000 W-4186 W=814 W=0.814 k W Vježba 026 Da bismo grijačem snage 5 \mathrm{~kW} zagrijali 45 \mathrm{~kg} vode od 293 \mathrm{~K} do 373 \mathrm{~K} potrebno je grijati vodu 2 sata. Kolika se pritom snaga izgubi na okolinu? (\mathrm{c}=4186 \mathrm{~J} /(\mathrm{kg} \mathrm{K})) Rezultat: 2907 \mathrm{~W}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Da bismo nabili bateriju od četiri jednaka usporedno (paralelno) spojena kondenzatora pomoću izvora napona 1000 V i struje jakosti 0.2 A, potrebno je 4 ⋅ 10⁻⁴ s. Koliki je kapacitet jednog kondenzat...
Da bismo elastičnu oprugu stisnuli 1 cm moramo uporabiti silu 19.6 N. Koliki rad moramo utrošiti da bismo oprugu stisnuli za 2dm ?
Kolika se razlika potencijala mora uporabiti u elektronskome mikroskopu da bismo dobili elektrone valne duljine 0.5 ⋅ 10⁻¹⁰ m ?
Kolika se razlika potencijala mora uporabiti u elektronskome mikroskopu da bismo dobili elektrone valne duljine 0.5 ⋅ 10⁻¹⁰ m?( m_(e)=9.11⋅10⁻³¹ kg, h=6.626⋅10⁻³⁴Js,e=1.602⋅10⁻¹⁹C)
Izračunajte masu vode koju valja dodati na 293 g natrijeva klorida da bi smo priredili otopinu masenog udjela soli 15%?
Kugla mase 5 kg ovješena je o uže dugo 4 m. Koliki rad moramo obaviti da bismo uže s kuglom pomaknuli iz vertikalnog u horizontalni položaj

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana