Projektil mase 20 kg ispaljen je uvis brzinom 400 m/s i postigne visinu 4 km. Kolika je energija pritom utrošena na otpor zraka? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=20 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}=400 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{h}=4 \mathrm{~km}=4000 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \Delta \mathrm{E}=? 1.inačica Razlika početne kinetičke energije i konačne gravitacijske potencijalne daje energiju utrošenu na otpor zraka: \Delta E=E_{k}-E_{g p} \Rightarrow \Delta E=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}-m \cdot g \cdot h \Rightarrow \Delta E=m \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot v^{2}-g \cdot h\right)= =20 \mathrm{~kg} \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot\left(400 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^{2}-9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot 4000 \mathrm{~m}\right)=815200 \mathrm{~J} \approx 0.82 \mathrm{MJ} . 2.inačica Da nema otpora zraka, projektil bi se popeo na maksimalnu visinu H=\frac{v^{2}}{2 \cdot g} Razlika gravitacijskih potencijalnih energija na visinama h i H jednaka je utrošenoj energiji na otpor zraka: \begin{gathered} \Delta E=m \cdot g \cdot H-m \cdot g \cdot h \Rightarrow \Delta E=m \cdot g \cdot \frac{v^{2}}{2 \cdot g}-m \cdot g \cdot h \Rightarrow \Delta E=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}-m \cdot g \cdot h \Rightarrow \\ \Rightarrow \Delta E=m \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot v^{2}-g \cdot h\right)=20 \mathrm{~kg} \cdot\left(\frac{1}{2} \cdot\left(400 \frac{m}{s}\right)^{2}-9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot 4000 m\right)=815200 \mathrm{~J} \approx 0.82 \mathrm{MJ} . \end{gathered} Vježba 029 Projektil mase 40 \mathrm{~kg} ispaljen je uvis brzinom 400 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i postigne visinu 4 \mathrm{~km}. Kolika je energija pritom utrošena na otpor zraka? \left(g=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 1.6304 \cdot 10^{6} J.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Projektil mase 20 kg ispaljen je uvis brzinom 400 m/s i postigne visinu 4 km. Kolika je energija pritom utrošena na otpor zraka? (g=9.81 m/s²) A. 0.75MJ B. 0.82MJ C. 0.55MJ D. 0.89MJ
Projektil mase 20 kg ispaljen je uvis brzinom 400 m/s i postigne visinu 4 km. Kolika je energija pritom utrošena na otpor zraka? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Projektil mase 20kg ispaljen je uvijek brzinom od 400m s-1.koliku je energiju projektil utrošio nq svladavanje otpora zraka ako se zaustavio na visini od 4km?
Projektil mase 20kg ispaljen je uvijek brzinom od 400m s-1.koliku je energiju projektil utrošio nq svladavanje otpora zraka ako se zaustavio na visini od 4km?
Projektil mase 50 g leti brzinom 500 m/s i probije zid debljine 5 cm te se nastavi gibati dalje brzinom 200 m/s. Kolika je sila otpora zida? Pretpostavite da je sila otpora zida stalna.
Projektil mase 50 g leti brzinom 500 m/s i probije zid debljine 5 cm te se nastavi gibati dalje brzinom 200 m/s. Kolika je sila otpora zida? Pretpostavite da je sila otpora zida stalna.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana