Na tijelo mase 2 g djeluje sila od 10 N. Kolika je kinetička energija nakon puta od 1 m, ako je tijelo pokrenuto iz mirovanja i giba se bez trenja?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=2 \mathrm{~g}=0.002 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~F}=10 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~s}=1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? 1.inačica Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi: W=F \cdot s . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Zato je: \left.\begin{array}{c} E_{k}=W \\ W=F \cdot s \end{array}\right\} \Rightarrow E_{k}=F \cdot s=10 \mathrm{~N} \cdot 1 \mathrm{~m}=10 \mathrm{~J} 2.inačica \begin{gathered} E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} F=m \cdot a \Rightarrow m=\frac{F}{a} \\ v^{2}=2 \cdot a \cdot s \end{array}\right] \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{F}{a} \cdot 2 \cdot a \cdot s \Rightarrow \\ \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{F}{a} \cdot 2 \cdot a \cdot s \Rightarrow E_{k}=F \cdot s=10 N \cdot 1 m=10 J \end{gathered} Vježba 044 Na tijelo mase 4 g djeluje sila od 50 N. Kolika je kinetička energija nakon puta od 2 \mathrm{~m}, ako je tijelo pokrenuto iz mirovanja i giba se bez trenja? Rezultat: 100 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na tijelo mase 300 g, koje je u početnom trenutku u stanju mirovanja, djeluje sila od 1 N u smjeru juga i sila od 500mN u smjeru istoka. Kolika je kinetička energija u vremenu 5 ms nakon početka dje...
Na tijelo mase 40 kg koje leži na horizontalnoj podlozi djeluje usporedno s njom sila od 100 N. Tijelo se giba stalnom brzinom. Koliki je koeficijent trenja između tijela i podloge? (ubrzanje slobod...
Na tijelo mase 30 kg djeluje stalna vertikalna sila i podiže ga na visinu od 10 m u vremenu od 5 s. Koliki je rad te sile? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Na tijelo mase 2 kg koje leži na vodoravnoj podlozi djeluje stalna sila i daje mu akceleraciju 0.20 m/s². Faktor trenja između tijela i podloge je 0.02. Kolika je vučna sila? (ubrzanje slobodnog pad...
Na tijelo mase 2 kg djeluje sila F zbog koje se tijelo giba po putu s. Sila F se mijenja te je prikazana F, s− grafikonom na sljedećoj slici. Odredi pomoću grafikona koliki je rad izvršila sila pošt...