Tramvaj mase 10 tona razvije 5 sekundi pošto se počeo kretati brzinu 7.2 km/h. Kolika je snaga motora?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{t}=10000 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{t}=5 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{v}=7.2 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[7.2: 3.6]=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{P}=? Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, tj. P=\frac{W}{t} Snaga motora iznosi: P=\frac{W}{t} \Rightarrow\left[W=E_{k}\right] \Rightarrow P=\frac{E_{k}}{t} \Rightarrow P=\frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}}{t} \Rightarrow P=\frac{m \cdot v^{2}}{2 \cdot t}=\frac{10000 \mathrm{~kg} \cdot\left(2 \frac{m}{\mathrm{~s}}\right)^{2}}{2 \cdot 5 \mathrm{~s}}=4000 W=4 k W Vježba 054 Tramvaj mase 20 tona razvije 5 sekundi pošto se počeo kretati brzinu 7.2 \mathrm{~km} / \mathrm{h}. Kolika je snaga motora? Rezultat: \quad 8 \mathrm{~kW}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tramvaj mase 18 tona postigne 2 sekunde nakon početka gibanja brzinu 10.8 km/h. Odredi srednju vrijednost snage koju je morao razviti motor tramvaja za vrijeme gibanja?
Tramvaj mase 18 tona postigne 2 sekunde nakon početka gibanja brzinu 10.8 km/h. Odredi srednju vrijednost snage koju je morao razviti motor tramvaja za vrijeme gibanja.
Tramvaj mase 15t giba se stalnom brzinom 20 km/h uz kosinu nagiba 10^(∘). Koliku korisnu snagu razvijaju motori pri ovom gibanju? (g=9.81 m/s²)
Tramvaj vozi brzinom 18 km/h. Na kojoj udaljenosti ispred semafora vOzač mora početi kočiti ako mu je pri toj brzini za zaustavljanje potrebno 5 s? Pretpostavite da je kočenje jednoliko.
Pri polasku sa stanice tramvaj se giba jednoliko ubrzano akceleracijom 1 m/s². Na kojem putu tramvaj postigne brzinu 10 m/s?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana