Aluminijska raketa ispaljena vertikalno, dosegne najveću visinu 150 km, gdje ima temperaturu 50^(∘)C.Kad raketa padne na zemlju, njezina je brzina samo 600 m/s. Kolika je bila temperatura rakete u času kad je dodirnula zemlju ako je raketa zadržala samo polovinu topline nastale trenjem u zraku? (g=9.81 m/s², specifični toplinski kapacitet aluminija c=0.92⋅10³ J/(kgK))


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{h}=150 \mathrm{~km}=1.5 \cdot 10^{5} \mathrm{~m}, \quad \mathrm{t}_{1}=50{ }^{\circ} \mathrm{C}, \quad \mathrm{v}=600 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \begin{aligned} & \mathrm{c}=0.92 \cdot 10^{3} \mathrm{~J} /(\mathrm{kgK}), \quad \mathrm{t}_{2}=? \end{aligned} \[ \text { Raketa na najvećoj visini h ima gravitacijsku potencijalnu energiju: } \] E_{g p}=m \cdot g \cdot h . Prilikom pada na zemlju ima energiju u obliku kinetička energije: E_{g p}=m \cdot g \cdot h . \text { h } E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} Budući da je raketa zadržala samo polovinu topline nastale trenjem u zraku, vrijedi: \begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot\left(E_{g p}-E_{k}\right) &=Q \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot\left(m \cdot g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}\right)=m \cdot c \cdot\left(t_{2}-t_{1}\right) \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot v^{2}\right) &=m \cdot c \cdot\left(t_{2}-t_{1}\right) / \cdot \frac{1}{m \cdot c} \Rightarrow \frac{1}{2 \cdot c} \cdot\left(g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot v^{2}\right)=t_{2}-t_{1} \Rightarrow \end{aligned} \begin{gathered} \Rightarrow t_{2}=\frac{1}{2 \cdot c} \cdot\left(g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot v^{2}\right)+t_{1}= \\ =\frac{1}{2 \cdot 0.92 \cdot 10^{3} \frac{J}{k g \cdot K}} \cdot\left(9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot 1.5 \cdot 10^{5} m-\frac{1}{2} \cdot\left(600 \frac{m}{s}\right)^{2}\right)+50{ }^{0} C=752{ }^{0} C . \end{gathered} Vježba 068 Aluminijska raketa ispaljena vertikalno, dosegne najveću visinu 150 \mathrm{~km}, gdje ima temperaturu 100^{\circ} \mathrm{C}. Kad raketa padne na zemlju, njezina je brzina samo 600 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Kolika je bila temperatura rakete u času kad je dodirnula zemlju ako je raketa zadržala samo polovinu topline nastale trenjem u zraku? \left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right., specifični toplinski kapacitet aluminija \left.\mathrm{c}=0.92 \cdot 10^{3} \mathrm{~J} /(\mathrm{kgK})\right) Rezultat: \quad 802^{\circ} \mathrm{C}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Aluminijska raketa ispaljena vertikalno, dosegne najveću visinu 150 km, gdje ima temperaturu 50^(∘)C.Kad raketa padne na zemlju, njezina je brzina samo 600 m/s. Kolika je bila temperatura rakete u č...
Aluminijska žica duljine 750 m ima određeni otpor. Koliko bi trebala biti duga bakrena žica četiri puta manje površine presjeka da bi se kroz nju ostvario dva puta veći električni otpor? (električna...
Šuplja olovna i puna aluminijska kugla jednakih su promjera i masa. Puste li se istodobno kotrljati s vrha kosine, koja će ranije stići na dno kosine?
Šuplja olovna i puna aluminijska kugla jednakih su promjera i masa. Puste li se istodobno kotrljati s vrha kosine, njihov dolazak na dno bit će: A) također istodoban B) olovna kugla stiže ranije C) ...
Opišite jednadžbom kemijske reakcije rezultat pokusa u kojemu je aluminijska pločica uronjena u vodenu otopinu bakrove(II) soli.
Aluminijsku žicu duljine l i poprečnog presjeka S razrežemo na tri jednaka dijela i od njih napravimo trostruko upletenu žicu. Omjer električnog otpora tako dobivene žice i otpora početne žice je: A...
Reakcija aluminijske folije sa sumpornom kiselinom Reakcijom aluminija i sumporne kiseline nastaju jedna sol i vodik. a) Prikaži reakciju kemijskom jednadžbom b)Izračunaj relativnu molekulsku masu fo...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana