Na horizontalnoj podlozi gurnemo tijelo brzinom 3 m/s. Faktor trenja između tijela i podloge iznosi 0.4. Odredi put što ga tijelo prevali prije nego što se zaustavi. (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{s}=100 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~h}=20 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~m}=5 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}=16 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mu=? Na vrhu strme ceste visine h saonice su imale gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h . Na dnu brijega imaju energiju u obliku kinetičke energije E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} Promjena energije saonica jednaka je utrošenom radu sile trenja na putu s: \begin{aligned} W=E_{g p}-E_{k} \Rightarrow F_{t r} \cdot s=m \cdot g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow F_{t r} &=\frac{m \cdot g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}}{s}=\\ &=\frac{5 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot 20 \mathrm{~m}-\frac{1}{2} \cdot 5 \mathrm{~kg} \cdot\left(16 \frac{m}{s}\right)^{2}}{100 \mathrm{~m}}=3.41 \mathrm{~N} . \end{aligned}

Vježba

\mathrm{S} vrha strme ceste dugačke 50 \mathrm{~m}, visinske razlike 20 \mathrm{~m}, spuštaju se saonice mase 5 \mathrm{~kg}. Odredi trenje koje se javlja pri spuštanju niz brijeg ako su saonice pri dnu brijega imale brzinu 16 m/s. Početna brzina je nula. \left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 6.82 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na horizontalnoj podlozi gurnemo tijelo brzinom 3 m/s. Faktor trenja između tijela i podloge iznosi 0.4. Odredi put što ga tijelo prevali prije nego što se zaustavi.
Na horizontalnoj podlozi gurnemo tijelo brzinom 3 m/s. Faktor trenja između tijela i podloge iznosi 0.4. Odredi put što ga tijelo preyali prije nego što se zaustavi. (g=9.81 m/s²)
Na horizontalnoj podlozi gurnemo tijelo brzinom 3 m/s. Faktor trenja između tijela i podloge iznosi 0.4. Odredi put što ga tijelo prevali prije nego što se zaustavi. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.8...
Na horizontalnoj podlozi gurnemo tijelo brzinom 3 m/s. Faktor trenja izmedu tijela i podloge iznosi 0.4. Odredi put što ga tijelo prevali prije nego što se zaustavi. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.8...
Predmet miruje na horizontalnoj podlozi. Nakon što je dobio udarac u horizontalnom smjeru giba se 8 s i zaustavi 32 m daleko od početnog položaja. Koliki je koeficijent trenja između predmeta i podl...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana