Kuglica mase 10 g pada sa neke visine na metalnu ploču i odbije se pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od početne visine. Kolika je energija izgubljena pri sudaru kuglice i ploče? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{~g}=0.01 \mathrm{~kg}, \quad \Delta \mathrm{h}=10 \mathrm{~cm}=0.1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \Delta \mathrm{E}_{\mathrm{gp}}=? Gubitak energije jednak je promjeni gravitacijske potencijalne energije: \Delta E_{g p}=m \cdot g \cdot \Delta h=0.01 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot 0.1 \mathrm{~m}=0.00981 \mathrm{~J}=9.81 \cdot 10^{-3} \mathrm{~J}=9.81 \mathrm{~mJ}

Vježba

Kuglica mase 20 \mathrm{~g} pada sa neke visine na metalnu ploču i odbije se pri čemu dosegne visinu koja je za 10 \mathrm{~cm} manja od početne visine. Kolika je energija izgubljena pri sudaru kuglice i ploče? \left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 1.962 \cdot 10^{-2} J

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kuglica mase 10 g pada sa neke visine na metalnu ploču i odbije se pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od početne visine. Kolika je energija izgubljena pri sudaru kuglice i ploče? (g=9.81...
Kuglica mase 10 g, bačena sa zemlje vertikalno uvis početnom brzinom od 80 m/s, na tlo pada brzinom od 40 m/s. Na kuglicu za cijelo vrijeme gibanja djeluje stalna sila otpora. Koliki je rad obavljen...
Kuglica mase 10 g sa visine 1 m padne na metalnu ploču i odbije se, pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od one sa koje je puštena. Kolika je energija izgubljena pri sudaru kuglice i ploče...
Kuglica mase 10 g sa visine 1 m padne na metalnu ploču i odbije se, pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od one sa koje je puštena. Za koliko se promijeni brzina kuglice pri odbijanju od p...
Kuglica mase m i brzine v giba se vodoravno. Ona udari o prizmu mase m₁ koja može kliziti bez trenja po vodoravnoj podlozi, pa se potom odbije okomito uvis do visine h. Kolika je brzina prizme posli...
Kuglica mase 200 g i brzine 2 m/s udara u kuglicu mase 150 g koja visi na niti duljine 40 cm. Za koliko će se nit otkloniti od vertikale nakon sudara, ako je sudar bio elastičan? (g=10 m/s²)
Kuglica mase m učvršćena na kraj gumene vrpce, koeficijenta elastičnosti k, rotira u horizontalnoj ravnini kutnom brzinom ω. Duljina nerastegnute vrpce je 1₀, a sila napetosti vrpce razmjerna je pro...