Električna dizalica diže teret brzinom 1 m/s i pritom uzima, iz gradske mreže napona 220 V, struju od 5 A. Kolika je masa tereta ako je stupanj korisnog djelovanja dizalice 0.9?( g=10 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{v}=1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{U}=220 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{I}=5 \mathrm{~A}, \quad \eta=0.9, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~m}=? Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, \mathrm{tj}. P=\frac{W}{t} \quad \text { ili } \quad P=F \cdot v . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Omjer između energije koju iskorišćujemo od nekog stroja i ukupne energije koju ulažemo u stroj zovemo korisnost stroja \eta : \eta=\frac{W_{i}}{W_{u}} \quad \text { ili } \quad \eta=\frac{P_{i}}{P_{u}} . Snaga kojom se u trošilu električna energija pretvara u druge oblike energije je: P=U \cdot I \text {. } Masa tereta iznosi: \begin{gathered} \left.\begin{array}{c} P_{u}=U \cdot I \\ P_{i}=G \cdot v \end{array}\right\} \Rightarrow \eta=\frac{P_{i}}{P_{u}} \Rightarrow P_{i}=\eta \cdot P_{u} \Rightarrow G \cdot v=\eta \cdot U \cdot I \Rightarrow m \cdot g \cdot v=\eta \cdot U \cdot I \Rightarrow m=\frac{\eta \cdot U \cdot I}{g \cdot v}= \\ =\frac{0.9 \cdot 220 \mathrm{~V} \cdot 5 \mathrm{~A}}{10 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot 1 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}=99 \mathrm{~kg} . \end{gathered} Vježba 094 Električna dizalica diže teret brzinom 2 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i pritom uzima, iz gradske mreže napona 220 \mathrm{~V}, struju od 5 A. Kolika je masa tereta ako je stupanj korisnog djelovanja dizalice 0.9 ?\left(\mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 49.5 \mathrm{~kg}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Električna lokomotiva vozi brzinom 36 km/h i pritom razvija srednju vučnu silu 4.5kN. Motor je priključen na napon 500 Vi ima stupanj korisnog djelovanja 0.9. Kolika je jakost struje koju motor vuče...
Električna peć priključena je na gradsku mrežu napona 220 V. Peć ima 3 m dugu grijaću nit i za 20 minuta povisi u prostoriji temperaturu za 20^(∘)C. Koliko mora biti dugačka ta nit ako isto povišenj...
Električna peć priključena je na gradsku mrežu napona 220 V. Peć ima 3 m dugu grijaću nit i za 20 minuta povisi u prostoriji temperaturu za 20^(∘)C. Koliko mora biti dugačka ta nit ako isto povišenj...
Električna žarulja i kondenzator spojeni su serijski u krugu izmjenične struje frekvencije 50 Hz na napon 440 V. Koliki kapacitet ima kondenzator ako žaruljom teče struja jakosti 0.5 A, a na krajevi...
Električna peć priključena je na gradsku mrežu napona 220 V. Peć ima 3 m dugu grijaću nit i za 20 minuta povisi u prostoriji temperaturu za 20^(∘)C. Koliko mora biti dugačka ta nit, ako isto povišen...
Dva električna izvora elektromotornih sila ε₁ = 4 V i ε₂ = 6 V i unutarnjih otpora r₁ = 0.1Ω i r₂ = 0.2 Ω vezani su paralelno tako da im se polovi ne poklapaju. Nađi struju u tom strujnom krugu.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana