Dva automobila, jednake mase, istodobno počinju se gibati jednoliko ubrzano. Koliko je puta srednja snaga prvog automobila veća od srednje snage drugog, ako za isto vrijeme prvi automobil ima brzinu dva puta veću od drugog automobila? Trenje između kotača i ceste zanemarite.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=\mathrm{m}_{2}=\mathrm{m}, \quad \mathrm{t}_{1}=\mathrm{t}_{2}=\mathrm{t}, \quad \mathrm{v}_{1}=2 \cdot \mathrm{v}_{2}, \quad \mathrm{P}_{1}: \mathrm{P}_{2}=? Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, tj. P=\frac{W}{t} \Rightarrow W=P \cdot t Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Svaki automobil za vrijeme t ima kinetičku energiju jednaku: \left.\left.\begin{array}{l} E_{k_{1}}=W_{1}, W_{1}=P_{1} \cdot t \\ E_{k_{2}}=W_{2}, W_{2}=P_{2} \cdot t \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} P_{1} \cdot t=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2} \\ P_{2} \cdot t=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2} \end{array}\right\} Gledamo omjer snaga: \begin{gathered} \frac{P_{1}}{P_{2}}=\frac{P_{1} \cdot t}{P_{2} \cdot t} \Rightarrow \frac{P_{1}}{P_{2}}=\frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}}{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2}} \Rightarrow \frac{P_{1}}{P_{2}}=\frac{v_{1}^{2}}{v_{2}^{2}} \Rightarrow \frac{P_{1}}{P_{2}}=\left(\frac{v_{1}}{v_{2}}\right)^{2} \Rightarrow \frac{P_{1}}{P_{2}}=\left(\frac{2 \cdot v_{2}}{v_{2}}\right)^{2} \Rightarrow \frac{P_{1}}{P_{2}}=2^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{P_{1}}{P_{2}}=4 \Rightarrow P_{1}=4 \cdot P_{2} . \end{gathered} Vježba 102 Dva automobila, jednake mase, istodobno počinju se gibati jednoliko ubrzano. Koliko je puta srednja snaga prvog automobila veća od srednje snage drugog, ako za isto vrijeme prvi automobil ima brzinu tri puta veću od drugog automobila? Trenje između kotača i ceste zanemarite. Rezultat: \quad P_{1}=9 \cdot P_{2}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva automobila, jednake mase, istodobno počinju se gibati jednoliko ubrzano. Koliko je puta srednja snaga prvog automobila veća od srednje snage drugog, ako za isto vrijeme prvi automobil ima brzinu...
Dva automobila istodobno krenu i gibaju se jednoliko ubrzano. Njihove mase jednake su. Koliko je puta srednja snaga prvog automobila veća od srednje snage drugog, ako za jednaki vremenski interval p...
Dva automobila, jednake mase, istodobno krenu gibaju se jednoliko ubrzano. Koliko je puta srednja snaga prvog automobila veća od srednje snage drugog, ako za isto vrijeme prvi automobil postigne brz...
Dva automobila gibaju se duž ravne ceste. Jedan se giba stalnom brzinom od 10 m/s, dok se drugi jednoliko ubrzava iz stanja mirovanja i za tri sekunde postigne brzinu od 12 m /s, pa se dalje nastavl...
Automobil, koji miruje, za 5 sekundi postigne brzinu 360 km/h. Njegovo ubrzanje približno je jednako: A. pet puta ubrzanju sile teže B. nuli C. dva puta ubrzanju sile teže. (ubrzanje slobodnog pada ...
Dva automobila vozeći jedan drugom ususret brzinama 90 km/h i 108 km/h, na međusobnoj udaljenosti 110 m počinju istodobno kočiti s usporenjima 7 m/s²i8 m/s².Na kojoj međusobnoj udaljenosti će se zau...
Dva automobila vozeći jedan drugom ususret brzinama 90 km/h i 108 km/h, na međusobnoj udaljenosti 110 m počinju istodobno kočiti s usporenjima 7 m/s²i8 m/s².Na kojoj međusobnoj udaljenosti će se zau...