Teret mase 10 kg diže se stalnom akceleracijom 0.19 m/s². Koliki je rad obavljen u času kad teret stigne na visinu 1.5 m?( g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{a}=0.19 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~h}=1.5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~W}=? Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S . Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila: a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a 1.inačica Vučna sila F koja teret mase m diže stalnom akceleracijom a jednaka je F=m \cdot(g+a) . Rad obavljen u času kad teret stigne na visinu h iznosi: W=F \cdot h \Rightarrow W=m \cdot(g+a) \cdot h=10 \mathrm{~kg} \cdot\left(9.81 \frac{m}{s}+0.19 \frac{m}{s}\right) \cdot 1.5 m=150 \mathrm{~J} .\Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{(F \cdot t)^{2}}{m}=\frac{1}{2} \cdot \frac{(0.4 \mathrm{~N} \cdot 4 \mathrm{~s})^{2}}{5 \mathrm{~kg}}=0.256 \mathrm{~J} Vježba 106 Na tijelo mase 10 \mathrm{~kg} koje miruje počinje djelovati stalna sila 0.4 \mathrm{~N}. Kolika je kinetička energija tijela nakon 4 s? Zanemarite trenje. Rezultat: \quad 0.128 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Covjek gura teret mase 10 kg stalnom brzinom uz kosinu nagiba 30^(∘) i prijeđe put od 3 m. Sila kojom djeluje čovjek ima smjer kosine. Koeficijent trenja između površine tereta i kosine jest 0.2. Iz...
Teret mase 40 kg podigne se djelovanjem sile od 600 Nza4 m. a) Odredi rad. b) Koliko će biti ubrzanje tereta na visini 4 m ? c) Kolika će biti brzina tereta na visini 4 m ? (ubrzanje sl...
Covjek vuče teret mase 30 kg stalnom brzinom po horizontalnoj podlozi silom koja zatvara kut α = 30^(∘) s horizontalom. Koeficijent trenja je 0.2. Kolika je sila? (g=9.81 m/s²)
Dva čovjeka nose na štapu dugome 5 m teret mase 12 kg. Masa štapa se zanemari. Opterećeni su teretom u omjeru 4 : 5. Gdje je obješen teret? (g=9.81 m/s²)
Pomoću užeta koje može izdržati maksimalnu napetost 2000 N podiže se teret mase 100 kg iz stanja mirovanja jednoliko ubrzano vertikalno prema gore. Sila otpora zraka je stalna i iznosi 20 N. Na koju...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana