Na tijelo mase 300 g, koje je u početnom trenutku u stanju mirovanja, djeluje sila od 1 N u smjeru juga i sila od 500mN u smjeru istoka. Kolika je kinetička energija u vremenu 5 ms nakon početka djelovanja sila?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}=300 \mathrm{~g}=0.3 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~F}_{\mathrm{J}}=1 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~F}_{\mathrm{I}}=500 \mathrm{mN}=0.5 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{t}=5 \mathrm{~ms}=0.005 \mathrm{~s}, \quad E_{\mathrm{k}}=? Pitagorin poučak: Trokut je pravokutan ako i samo ako je kvadrat nad hipotenuzom jednak zbroju kvadrata nad katetama. Ako na tijelo mase m djeluje stalna sila F u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju a koja je razmjerna (proporcionalna) sili, a obrnuto razmjerna (proporcionalna) masi tijela te ima isti smjer kao i sila (drugi Newtonov poučak): a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v=a \cdot t, gdje je v brzina za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Prvo izračunamo rezultantnu silu F koja djeluje na tijelo. Uporabit ćemo Pitagorin poučak: Kinetička energija iznosi: \begin{aligned} v=& \frac{F \cdot t}{m} \\ E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} &\} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(\frac{F \cdot t}{m}\right)^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1 \cdot m \cdot F^{2} \cdot t^{2}}{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{F^{2} \cdot t^{2}}{m} \Rightarrow \\ & \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{\left(F_{I}^{2}+F_{J}^{2}\right) \cdot t^{2}}{m}=\frac{1}{2} \cdot \frac{\left((1 N)^{2}+(0.5 N)^{2}\right) \cdot(0.005 s)^{2}}{0.3 k g}=5.21 \cdot 10^{-5} J \end{aligned} Vježba 122 Na tijelo mase 0.3 \mathrm{~kg}, koje je u početnom trenutku u stanju mirovanja, djeluje sila od 1 \mathrm{~N} u smjeru zapada i sila od 500 \mathrm{mN} u smjeru sjevera. Kolika je kinetička energija u vremenu 5 \mathrm{~ms} nakon početka djelovanja sila? Rezultat: \quad 5.21 \cdot 10^{-5} J.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na tijelo mase 300 g, koje je u početnom trenutku u stanju mirovanja, djeluje sila od 1 N u smjeru juga i sila od 500mN u smjeru istoka. Kolika je kinetička energija u vremenu 5 ms nakon početka dje...
Kada se na oprugu konstante k₁ objesi uteg mase 300 g i na oprugu konstante k₂ uteg mase 500 g, tada su periode titranja obje opruge jednake. Koliki mora biti omjer masa tijela obješenih na opruge ...
Tijelo mase 500 g miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi. U nekom trenutku na nj počinje djelovati stalna sila i tijelo tijekom treće i četvrte sekunde zajedno prijeđe put od 3 m. Kolika sila djeluje ...
Dvije sile 50 N i 70 N međusobno su okomite i istodobno djeluju na tijelo mase 900 g. Nađi: a) rezultantu računski b) akceleraciju gibanja c) postignutu brzinu nakon 10 sekundi gibanja. ...
Tijelo mase 30 g bacimo s mosta visokog 25 m vertikalno dolje brzinom 8 m/s. Tijelo stigne na površinu vode brzinom 18 m/s. Odredi rad koji je tijelo utrošilo svladavajući otpor zraka. (g=10 m/s²...
Na tijelo mase 30 kg djeluje stalna vertikalna sila i podiže ga na visinu od 10 m u vremenu od 5 s. Koliki je rad te sile? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Na tijelo mase 2 kg koje se giba brzinom 5.5 m/s počne djelovati u smjeru gibanja tijela stalna sila od 10 N tijekom 2 s. Koliku će brzinu imati tijelo nakon prestanka djelovanja sile?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana