Šuplje tijelo, vanjskog obujma 200 cm³, ima masu 140 g. Tijelo se potopi do dubine h = 1 m ispod površine vode i pusti. Do koje se visine diglo tijelo iznad površine vode? Zanemarite dimenzije tijela u odnosu na visinu h. (ρ=1000 kg/m³, g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{V}=200 \mathrm{~cm}^{3}=2 \cdot 10^{-4} \mathrm{~m}^{3}, \quad \mathrm{~m}=140 \mathrm{~g}=0.14 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=1 \mathrm{~m}, \quad \rho=1000 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}, \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{H}=? U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Budući da tlak u tekućini ovisi o dubini, na tijelo uronjeno u tekućinu djeluje tekućina odozdo većom silom nego odozgo, tj. na tijelo djeluje uzgon. Za uzgon vrijedi Arhimedov zakona: F_{u z}=\rho_{t} \cdot g \cdot V, gdje je \rho_{t} gustoća tekućine, g ubrzanje sile teže, V obujam uronjenog dijela tijela.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Šuplje tijelo, vanjskog obujma 200 cm³, ima masu 140 g. Tijelo se potopi do dubine h = 1 m ispod površine vode i pusti. Do koje se visine diglo tijelo iznad površine vode? Zanemarite dimenzije tijel...
Šuplja olovna i puna aluminijska kugla jednakih su promjera i masa. Puste li se istodobno kotrljati s vrha kosine, koja će ranije stići na dno kosine?
Šuplja olovna i puna aluminijska kugla jednakih su promjera i masa. Puste li se istodobno kotrljati s vrha kosine, njihov dolazak na dno bit će: A) također istodoban B) olovna kugla stiže ranije C) ...
Koliko debelu stijenku mora imati šuplja željezna kugla vanjskog promjera 20 cm da bi lebdjela u vodi. (Gustoća željeza je ρ = 7500 kg/m³, gustoća vode ρ_(v) = 1000 kg/m³,  g = 9.81 m/s² )
Dvije mjedene kugle jednakog vanjskog polumjera, jedna puna a jedna šuplja, padaju s iste visine. Otpor zraka postoji. Procijenite koja kugla pada brže.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana