Kuglica mase 10 g, bačena sa zemlje vertikalno uvis početnom brzinom od 80 m/s, na tlo pada brzinom od 40 m/s. Na kuglicu za cijelo vrijeme gibanja djeluje stalna sila otpora. Koliki je rad obavljen na savladavanje sile otpora?


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{~g}=0.01 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{0}=80 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{V}=40 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{W}=? Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Vertikalni hitac je gibanje sastavljeno od jednolikog gibanja vertikalno uvis i slobodnog pada. Vrijeme padanja jednako je vremenu uspinjanja; tijelo će se vratiti brzinom koja je po iznosu jednaka brzini v _{0} kojom smo ga bacili vertikalno uvis ali suprotnog smjera, tj. brzinom -\mathrm{v}_{0}. Rad obavljen na savladavanje sile otpora jednak je razlici kinetičkih energija na početku i na kraju gibanja tijela: \begin{gathered} W=E_{k_{0}}-E_{k} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2}-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v_{0}^{2}-v^{2}\right) \Rightarrow \\ \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v_{0}-v\right) \cdot\left(v_{0}+v\right)=\frac{1}{2} \cdot 0.01 \mathrm{~kg} \cdot\left(80 \frac{m}{s}-40 \frac{m}{s}\right) \cdot\left(80 \frac{m}{s}+40 \frac{m}{s}\right)=24 J . \end{gathered}

Vježba

Kuglica mase 20 \mathrm{~g}, bačena sa zemlje vertikalno uvis početnom brzinom od 80 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, na tlo pada brzinom od 40 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Na kuglicu za cijelo vrijeme gibanja djeluje stalna sila otpora. Koliki je rad obavljen na savladavanje sile otpora? Rezultat: 48 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kuglica mase 10 g, bačena sa zemlje vertikalno uvis početnom brzinom od 80 m/s, na tlo pada brzinom od 40 m/s. Na kuglicu za cijelo vrijeme gibanja djeluje stalna sila otpora. Koliki je rad obavljen...
Kuglica mase 10 g pada sa neke visine na metalnu ploču i odbije se pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od početne visine. Kolika je energija izgubljena pri sudaru kuglice i ploče? (g=9.81...
Kuglica mase 10 g sa visine 1 m padne na metalnu ploču i odbije se, pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od one sa koje je puštena. Kolika je energija izgubljena pri sudaru kuglice i ploče...
Kuglica mase 10 g sa visine 1 m padne na metalnu ploču i odbije se, pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od one sa koje je puštena. Za koliko se promijeni brzina kuglice pri odbijanju od p...
Kuglica mase m i brzine v giba se vodoravno. Ona udari o prizmu mase m₁ koja može kliziti bez trenja po vodoravnoj podlozi, pa se potom odbije okomito uvis do visine h. Kolika je brzina prizme posli...
Kuglica mase 0.02 kg izbacuje se praćkom. Prilikom izbacivanja kuglice elastična vrpca praćke produži se za 0.25 m. Konstanta elastičnosti vrpce iznosi 100 N/m. Kolikom brzinom kuglica izleti iz pra...
Kuglica mase m učvršćena na kraj gumene vrpce, koeficijenta elastičnosti k, rotira u horizontalnoj ravnini kutnom brzinom ω. Duljina nerastegnute vrpce je 1₀, a sila napetosti vrpce razmjerna je pro...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana