Tijelo mase 4 kg i brzine 5 m/s elastično se sudara s tijelom mase 3 kg koje mu dolazi u susret. Ako se tijelo mase 3 kg nakon sudara popne do visine 3.2 m uz kosinu bez trenja, kolika je bila njegova brzina prije sudara? (g=10 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=4 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{1}=5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{m}_{2}=3 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=3.2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{v}_{2}=? Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom \mathrm{v}_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijedi izraz v^{2}=2 \cdot g \cdot h gdje je v brzina pada, h visina pada. Zakon o sačuvanju energije - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Zakon o sačuvanju količine gibanja Zbroj količina gibanja dva tijela prije njihova međusobnog djelovanja jednak je zbroju njihovih količina gibanja nakon međusobnog djelovanja. To vrijedi i za više od dva tijela. Centralni elastični sraz (sudar) Centralni sraz je sraz kod kojega se tijela gibaju po spojnici njihovih središta. Centralni sraz dva tijela nastaje: 1) ako se tijela gibaju jedno prema drugom 2) ako sustižu jedno drugo. Kod elastičnog sraza ne mijenja se ukupna kinetička energija tijela prije i poslije sraza. Jednadžbe koje određuju gibanje tijela poslije sraza glase: - m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=m_{1} \cdot u_{1}+m_{2} \cdot u_{2} (zakon o sačuvanju količine gibanja), \cdot \frac{1}{2} \cdot m_{1} \cdot v_{1}^{2}+\frac{1}{2} \cdot m_{2} \cdot v_{2}^{2}=\frac{1}{2} \cdot m_{1} \cdot u_{1}^{2}+\frac{1}{2} \cdot m_{2} \cdot u_{2}^{2} (zakon o sačuvanju kinetičke energije). gdje su \mathrm{m}_{1}, \mathrm{~m}_{2} mase prvog i drugog tijela; \mathrm{v}_{1}, \mathrm{v}_{2} brzine prvog i drugog tijela prije sraza; \mathrm{u}_{1}, \mathrm{u}_{2} brzine prvog i drugog tijela poslije sraza. Iz zakona o sačuvanju mehaničke energije i količine gibanja primijenjenih na savršeno elastičan sraz tijela masa \mathrm{m}_{1}, \mathrm{~m}_{2} i brzina \mathrm{v}_{1}, \mathrm{v}_{2} slijede brzine tijela nakon sraza: u_{1}=\frac{\left(m_{1}-m_{2}\right) \cdot v_{1}+2 \cdot m_{2} \cdot v_{2}}{m_{1}+m_{2}} \quad, \quad u_{2}=\frac{\left(m_{2}-m_{1}\right) \cdot v_{2}+2 \cdot m_{1} \cdot v_{1}}{m_{1}+m_{2}} . Specijalni slučajevi ovih rješenja: - drugo tijelo miruje prije sraza u_{1}=\frac{m_{1}-m_{2}}{m_{1}+m_{2}} \cdot v_{1} \quad, \quad u_{2}=\frac{2 \cdot m_{1}}{m_{1}+m_{2}} \cdot v_{1} - drugo tijelo je beskonačne mase (npr. odraz elastične kuglice od fiksne čelične ploče, kuglica se odbije istom brzinom kojom je udarila u ploču, ali suprotnog smjera) u_{1}=-v_{1} \quad, \quad u_{2}=0 - oba tijela su jednake mase (prvo tijelo se zaustavlja i predaje svoju energiju drugom tijelu koje odlazi istom brzinom kojom je prvo tijelo u nj udarilo) Budući da se tijelo mase m_{2} nakon sraza popne bez trenja do visine h uz kosinu, njegova brzina \mathrm{u}_{2} iznosi (slobodan pad) u_{2}=\sqrt{2 \cdot g \cdot h}=\sqrt{2 \cdot 10 \frac{m}{s} \cdot 3.2 m}=8 \frac{m}{s} Brzina \mathrm{v}_{2} tijela mase \mathrm{m}_{2} prije sraza iznosila je:

Vježba

Tijelo mase 8 \mathrm{~kg} i brzine 5 \mathrm{~m} / \mathrm{s} elastično se sudara s tijelom mase 6 \mathrm{~kg} koje mu dolazi u susret. Ako se tijelo mase 6 \mathrm{~kg} nakon sudara popne do visine 3.2 \mathrm{~m} uz kosinu bez trenja, kolika je bila njegova brzina prije sudara? \left(\mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad-16 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 4 kg i brzine 5 m/s elastično se sudara s tijelom mase 3 kg koje mu dolazi u susret. Ako se tijelo mase 3 kg nakon sudara popne do visine 3.2 m uz kosinu bez trenja, kolika je bila njego...
Na tijelo mase 4 kg djeluje 1 minutu stalna sila koja mu dade brzinu 3 m/s. Odredi veličinu sile i kinetičku energiju tijela.
Za koliko se promijeni brzina tijela mase 4 kg na koje djeluje impuls sile 4 Ns?
Na tijelo mase 4 kg djeluju dvije sile svaka 2 N. Kakvi će biti smjer i veličina ubrzanja: a) ako sile djeluju pod kutom 90^(∘) b) ako sile imaju isti smjer c) ako sile imaju suprotan smj...
S tijela A mase 7 kg visi pričvršćeno uže i na njemu drugo tijelo B mase 5 kg. Masa užeta je 4 kg. Na tijelo A djeluje prema gore sila 188.8 N. a) Kolika je akceleracija tog sustava? b) Kolik...
Tijelo mase 4 kg giba se od vrha do dna kosine čija je duljina 12 m, a visina 6 m. Koliko iznosi rad koji je obavila sila teža pri tom gibanju? (NAPOMENA: za izračun nije neophodno uporabiti sve nav...
Tijelo mase 4 kg guramo silom od 30 N pod kutom od 20^(∘)u odnosu na kosinu. Nagib kosine je 30^(∘). Koliki je koeficijent trenja ako je akceleracija tijela 0.8 m/s²?( g=10 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana