Ako tijelo, mase 1 kg, krene iz mirovanja, za koliko će se povećati njegova kinetička energija tijekom prve sekunde gibanja? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=1 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom \mathrm{v}_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijedi izraz v=g \cdot t, gdje je v brzina pada, t vrijeme pada. Budući da tijelo koje slobodno pada ima poslije vremena t brzinu v=g \cdot t, njegova kinetička energija iznosi: \left.\begin{array}{l} v=g \cdot t \\ E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v \end{array}\right\} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot(g \cdot t)^{2}=\frac{1}{2} \cdot 1 \mathrm{~kg} \cdot\left(9.80 \frac{m}{\mathrm{~s}} \cdot 1 \mathrm{~s}\right)^{2}=48.12 \mathrm{~J} Vježba 149 Ako tijelo, mase 2 \mathrm{~kg}, krene iz mirovanja, za koliko će se povećati njegova kinetička energija tijekom prve sekunde gibanja? \left(g=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 96.24 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo je palo s visine 240 m i zarilo se u pijesak 0.2 m duboko. Odredi srednju silu otpora pijeska ako je tijelo mase 1 kg počelo padati brzinom 14 m/s. Otpor zraka zanemarimo. (g=9.81 m/s²)
Dvije okomite sile, 4 N i 3 N, djeluju na tijelo mase 1 kg koje se nalazi na podu. Koliko je ubrzanje, ako zanemarimo silu trenja? A. $3 \frac{m}{s}$ B. $4 \frac{m}{s}$ C. $5 \frac{m}{s}$ D. $7 \fra...
Tijelo mase m = 1 kg giba se jednoliko po kružnici polumjera r = 0.25 m. Kolika je centripetalna sila ako je frekvencija kruženja v = 2 Hz?
Na tijelo mase 1 kg djeluje stalna sila od 10.81 N vertikalno uvis. Za koliko će se podići tijelo ako sila djeluje 10 s? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Na tijelo, mase 1 kg, djeluje stalna sila od 10.81 N okomito u vis. Za koliko će se tijelo podići ako sila djeluje 10 s?( g=9.81 m/s²).
Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana