Na tijelo mase 2 kg djeluje sila F zbog koje se tijelo giba po putu s. Sila F se mijenja te je prikazana F, s− grafikonom na sljedećoj slici. Odredi pomoću grafikona koliki je rad izvršila sila pošto je tijelo prešlo put: a) 2 m, b) 5 m, c) 8 m.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~s}_{1}=2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~s}_{2}=5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~s}_{3}=8 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~W}_{1}=?, \quad \mathrm{~W}_{2}=?, \quad \mathrm{~W}_{3}=? Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S . \mathrm{Na} \mathrm{F}, \mathrm{s}- grafikonu rad se prikazuje veličinom površine koju zatvara dio krivulje koji odgovara pripadnom putu. Površina pravokutnika i trapeza Rad W_{1} na putu s_{1}, gdje je s_{1}=|0 A|, odgovara površini pravokutnika 0 A B C izraženog u jedinicama za rad (džul, J): |0 A|=2,|A B|=3 \Rightarrow W_{1}=P_{0 A B C} \Rightarrow W_{1}=|0 A| \cdot|A B| \Rightarrow W_{1}=2 \cdot 3 \Rightarrow W_{1}=6 J Rad W na putu s, gdje je s =|0 \mathrm{~A}|, odgovara površini pravokutnog trokuta 0 \mathrm{AB} izraženog u jedinicama za rad (džul, J): |0 A|=|A B|=4 \begin{aligned} & \begin{aligned}&|0 A|=|A B|=4 \\&W=P_{0 A B}, P_{0 A B}=\frac{|0 A| \cdot|A B|}{2}, \Delta E=W \\&\text { Vježba } 153 \\&\text { Tijelo mase } 5.0 \text { kg giba se duž puta djelovanjem sile koja se jednoliko povećava, svaka } 4 \text { m po }\end{aligned} \end{aligned} dredi pomoću grafikona koliku je energiju izgubilo tijelo pošto je prešlo put 4 \mathrm{~m}, ako je sila na 4. N. Odredi pomoću grafikon početku gibanja jednaka nuli. Rezultat: 8 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na tijelo mase 2 kg djeluje sila F zbog koje se tijelo giba po putu s. Sila F se mijenja te je prikazana F, s− grafikonom na sljedećoj slici. Odredi pomoću grafikona koliki je rad izvršila sila pošt...
Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...
Dva tijela masa m₁ = 0.2 kgim₂ = 0.3 kg nalaze se na vodoravnoj podlozi. Tijela su povezana užetom (slika). Ako se trenje pri klizanju zanemari odredite: a) akceleraciju sustava kada na tijelo m...
Na tijelo mase 2 kg djeluje stalna sila intenzitetom od 9 N. Ako se tijelo pokrenulo iz mirovanja i gibalo bez trenja izračunajte brzinu i kinetičku energiju nakon prijeđenog puta od 1 m.
Na glatkoj vodoravnoj podlozi nalaze se dva tijela mase 2 kg i 3 kg. Tijela su spojena tankom niti. Kolika je akceleracija ako na prvo tijelo djeluje sila od 20 N u smjeru gibanja?
Na tijelo mase 2 kg koje se giba brzinom 5.5 m/s počne djelovati u smjeru gibanja tijela stalna sila od 10 N tijekom 2 s. Koliku će brzinu imati tijelo nakon prestanka djelovanja sile?
Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine od 50 m. Nakon što je u slobodnom padu prešlo 30 m, tj. palo na 20 m : A. potencijalna energija jednaka je 0 J B. kinetička energija jednaka je 0 J C. potenci...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana