Sila 20 N ubrzava predmet mase 1.0 kg duž puta 4.0 m po horizontalnoj površini bez trenja. Predmet je prije toga mirovao. Nakon prevaljena puta 4.0 m sila se promijeni, smanji se na 10 N i djeluje duž iduća 4 m. a) Kolika je konačna kinetička energija tijela? b) Kolika mu je konačna brzina?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{F}_{1}=20 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~m}=1.0 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~s}_{1}=4.0 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~F}_{2}=10 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~s}_{2}=4 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=?, \quad \mathrm{v}=? Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S . Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 a) Na putu s_{1} sila F_{1} obavila je rad W_{1}^{*}=F_{1} \cdot s_{1} a na putu s_{2} sila \mathrm{F}_{2} obavila je rad W_{2}=F_{2} \cdot s_{2} Kad tijelo obavlja rad mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Konačna kinetička energija predmeta jednaka je zbroju utrošenih radova: \left.\begin{array}{l} W_{1}=F_{1} \cdot s_{1} \\ W_{2}=F_{2} \cdot s_{2} \\ E_{k}=W_{1}+W_{2} \end{array}\right\} \Rightarrow E_{k}=F_{1} \cdot s_{1}+F_{2} \cdot s_{2}=20 \mathrm{~N} \cdot 4 \mathrm{~m}+10 \mathrm{~N} \cdot 4 \mathrm{~m}=120 \mathrm{~J} . \begin{aligned} & E_{k}=W_{1}+W_{2} \end{aligned} b) Konačna brzina predmeta iznosi: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v^{2}=\frac{2 \cdot E_{k}}{m} / \sqrt{\frac{2}{m}} \Rightarrow v=\sqrt{\frac{2 \cdot E_{k}}{m}}=\sqrt{\frac{2 \cdot 120}{1.0} \mathrm{~kg}}=15.49 \frac{m}{\mathrm{~s}} .

Vježba

Sila 40 \mathrm{~N} ubrzava predmet mase 1.0 \mathrm{~kg} duž puta 2 \mathrm{~m} po horizontalnoj površini bez trenja. Predmet je prije toga mirovao. Nakon prevaljena puta 2 \mathrm{~m} sila se promijeni, smanji se na 10 \mathrm{~N} i djeluje duž iduća 4 \mathrm{~m}. Kolika je konačna kinetička energija tijela? Rezultat: \quad 120 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Sila 20 N ubrzava predmet mase 1.0 kg duž puta 4.0 m po horizontalnoj površini bez trenja. Predmet je prije toga mirovao. Nakon prevaljena puta 4.0 m sila se promijeni, smanji se na 10 N i djeluje d...
Sila 20 N ubrzava predmet mase 1 kg duž puta 4 m po horizontalnoj površini bez trenja. Predmet je prije toga mirovao. Nakon prevaljena puta 4 m sila se promijeni, smanji se na 10 N i djeluje duž idu...
Na glatkoj vodoravnoj podlozi nalaze se dva tijela mase 2 kg i 3 kg. Tijela su spojena tankom niti. Kolika je akceleracija ako na prvo tijelo djeluje sila od 20 N u smjeru gibanja?
Kolika je rezultanta dviju usporednih sila 50 N i 20 N ako su suprotnoga smjera, a hvatišta su im udaljena 45 cm ?
Pomoću užeta koje može izdržati maksimalnu napetost 2000 N podiže se teret mase 100 kg iz stanja mirovanja jednoliko ubrzano vertikalno prema gore. Sila otpora zraka je stalna i iznosi 20 N. Na koju...
Na tijelo koje ima učvršćenu os djeluju dvije sile F₁ = 50 N i F₂ = 30 N u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i dvije sile F₃ = 20 N i F₄ = 60 N u smjeru kazaljke na satu. Krakovi odgovarajućih sil...
Sila 2 N djelovala je na tijelo 4 sekunde i dala mu energiju 6.4 J. Kolika je masa tijela?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana