Tramvaj mase 10 tona razvije 5 sekundi pošto se počeo kretati brzinu 7.2 km/h. Kolika je snaga motora?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{t}=10000 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{t}=5 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{v}=7.2 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[7.2: 3.6]=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{P}=? Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, \mathrm{tj}. P=\frac{W}{t} \Rightarrow W=P \cdot t Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Budući da se tramvaj mase m giba brzinom v, njegova kinetička energija je E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Promjena kinetičke energije tramvaja jednaka je utrošenom radu pa snaga motora iznosi: \begin{aligned} E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} &\left.\left\{\begin{array}{l} W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v \\ W=E_{k}^{2} \\ P=\frac{W}{t} \end{array}\right\} \Rightarrow P=\frac{W}{P=\frac{2^{2}}{t}}\right\} \Rightarrow \frac{1}{t} \cdot \frac{m \cdot v^{2}}{2 \cdot t}=\\ &=\frac{10000 \mathrm{~kg} \cdot\left(2 \frac{m}{s}\right)^{2}}{2 \cdot 5 \mathrm{~s}}=4000 \mathrm{~W}=4 \mathrm{~kW} \end{aligned}

Vježba

Tramvaj mase 20 tona razvije 10 sekundi pošto se počeo kretati brzinu 7.2 \mathrm{~km} / \mathrm{h} . \mathrm{Kolika} je snaga motora? Rezultat: \quad 4 \mathrm{~kW}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tramvaj mase 18 tona postigne 2 sekunde nakon početka gibanja brzinu 10.8 km/h. Odredi srednju vrijednost snage koju je morao razviti motor tramvaja za vrijeme gibanja?
Tramvaj mase 18 tona postigne 2 sekunde nakon početka gibanja brzinu 10.8 km/h. Odredi srednju vrijednost snage koju je morao razviti motor tramvaja za vrijeme gibanja.
Tramvaj mase 15t giba se stalnom brzinom 20 km/h uz kosinu nagiba 10^(∘). Koliku korisnu snagu razvijaju motori pri ovom gibanju? (g=9.81 m/s²)
Tramvaj vozi brzinom 18 km/h. Na kojoj udaljenosti ispred semafora vOzač mora početi kočiti ako mu je pri toj brzini za zaustavljanje potrebno 5 s? Pretpostavite da je kočenje jednoliko.
Pri polasku sa stanice tramvaj se giba jednoliko ubrzano akceleracijom 1 m/s². Na kojem putu tramvaj postigne brzinu 10 m/s?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana