Koliku težinu može vući automobil motora 22.05 kW po horizontalnom putu pri brzini 54 km/h ako je koeficijent trenja 0.15?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{P}=22.05 \mathrm{~kW}=22050 \mathrm{~W}, \quad \mathrm{v}=54 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[54: 3.6]=15 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mu=0.15, \quad \mathrm{G}=? Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, tj. P=\frac{W}{t} \Rightarrow P=\frac{F \cdot s}{t} \Rightarrow P=F \cdot \frac{s}{t} \Rightarrow P=F \cdot v . Kad tijelo obavlja rad mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je \mathrm{F}_{\text {tr trenje, } \mu \text { faktor trenja, } \mathrm{F}_{\mathrm{N}} \text { veličina okomite komponente sile kojom tijelo dieluje na podlogu } po kojoj se giba. Na vodoravnoj površini sila trenja za tijelo težine G iznosi: Budući da vučna sila automobila svladava trenje, težina G koju automobil snage motora P može vući pri brzini v iznosi: \left.\begin{array}{l} F_{t r}=\mu \cdot G \\ P=F_{t r} \cdot v \end{array}\right\} \Rightarrow P=\mu \cdot G \cdot v \Rightarrow P=\mu \cdot G \cdot v / \cdot \frac{1}{\mu \cdot v} \Rightarrow G=\frac{P}{\mu \cdot v}=\frac{22050 \mathrm{~W}}{0.15 \cdot 15 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}=9800 \mathrm{~N} . Vježba 160 Koliku težinu može vući automobil motora 44.10 \mathrm{~kW} po horizontalnom putu pri brzini 108 \mathrm{km} / \mathrm{h} ako je koeficijent trenja 0.15 ? Rezultat: 9800 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Koliku težinu može vući automobil snage motora 22.05 kW po horizontalnom putu pri brzini 54 km/h ako je koeficijent trenja 0.15?
Kolika bi trebala bit površinska napetost da može podnjet težinu čovjeka do npr. 70kg i da li je živa sposobna podnjeti takav teret sa do 5 puta jačom napetošću?
Tijelo mase 5 kg visi na užetu koje može izdržati težinu od 500 N. Ako se hvatište užeta počne ubrzavati prema gore akceleracijom koja se povećava od nule linearno svake sekunde za g, nakon koliko v...
Poluga duga 2m poduprta 0.4m od jednog kraja upotrebljena je za dizanje tereta mase 200kg .Kolika je potrebna sila na jednom njezinom kraju da bi uravnotezila tezinu tereta na drugom kraju?
U sredini ulice, između dviju kuća udaljenih 12 m, na žici dugačkoj 14 m visi svjetiljka mase 5 kg. Kolika je sila naprezanja u učvršćenju užeta na kući? Računajte s ubrzanjem sile teže od 10 m/s². ...