Tri otpora 2Ω, 3Ω i 5Ω vezani su u seriju na izvor napona 10 V. Kolika se energija utroši na otporniku od 5Ω tijekom jedne minute? Zanemarite unutarnji otpor izvora. A. 300J B. 250 J C. 320 J D. 500J


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{R}_{1}=2 \Omega, \quad \mathrm{R}_{2}=3 \Omega, \quad \mathrm{R}_{3}=5 \Omega, \quad \mathrm{U}=10 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{t}=1 \min =60 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{E}=? Ohmov zakon je temeljni zakon elektrotehnike. Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon I=\frac{U}{R} \Rightarrow U=I \cdot R-\text { pad napona } gdje je I jakost struje kroz strujni krug u amperima (A), U napon izvora u voltima (V), R ukupan otpor strujnog kruga u omima ( \Omega ). Pri serijskom spajanju vodiča kroz sve vodiče teče struja iste jakosti, a ukupni napon jednak je zbroju padova napona na pojedinim vodičima. Ukupni je otpor od n serijski spojenih vodiča R=R_{1}+R_{2}+R_{3}+\ldots+R_{n} . Ukupni je otpor od 3 serijski spojena vodiča R=R_{1}+R_{2}+R_{3} . Električna energija kojom izvor opskrbljuje strujni krug i koja se pretvara u druge oblike energije u nekom trošilu za vrijeme t jednaka je E=I^{2} \cdot R \cdot t gdje je \mathrm{R} otpor tog trošila, I jakost struje. Električna energija kojom izvor opskrbljuje strujni krug i koja se pretvara u druge oblike energije u nekom trošilu za vrijeme t jednaka je E=0^{\circ} \cdot I \cdot t gdje je U napon između krajeva promatranog trôšila, a I jakost struje. Električna energija kojom izvor opskrbljuje strujni krug i koja se pretvara u druge oblike energije u nekom trošilu za vrijeme t jednaka je E=\frac{U^{2}}{R} \cdot t gdje je U napon između krajeva promatranog trošila, R otpor tog trošila. \mathbf{R}_{3} Otpornici su vezani serijski pa je ekvivalentni otpor jednak R=R_{1}+R_{2}+R_{3}=2 \Omega+3 \Omega+5 \Omega=10 \Omega . Struja u strujnom krugu iznosi: I=\frac{U}{R}=\frac{10 V}{10 \Omega}=1 A Pad napona na otporniku otpora R_{3} je U_{3}=I \cdot R_{3}=1 A \cdot 5 \Omega=5 V Računamo energiju koja se utroši na tom otporniku tijekom jedne minute. E=I^{2} \cdot R_{3} \cdot t=(1 A)^{2} \cdot 5 \Omega \cdot 60 s=300 J Ili ovako! E=U_{3} \cdot I \cdot t=5 V \cdot 1 A \cdot 60 s=300 J Ili ovako! E=\frac{U_{3}^{2}}{R_{3}} \cdot t=\frac{(5 V)^{2}}{5 \Omega} \cdot 60 s=300 J Odgovor je pod A. Vježba 281 Tri otpora 2 \Omega, 3 \Omega i 5 \Omega vezani su u seriju na izvor napona 10 \mathrm{~V} . Kolika se energija utroši na otporniku od 2 \Omega tijekom jedne minute? Zanemarite unutarnji otpor izvora. A. 100 \mathrm{~J} B. 120 \mathrm{~J} C. 140 \mathrm{~J} D. 110 J Rezultat: \quad B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tri otpora 2Ω, 3Ω i 5Ω vezani su u seriju na izvor napona 10 V. Kolika se energija utroši na otporniku od 5Ω tijekom jedne minute? Zanemarite unutarnji otpor izvora. A. 300J B. 250 J C. 320 J D. 500...
Strujni krug na slici sastoji se od baterije napona 12 V, tri žaruljice svaka otpora 2Ω i sklopke. [] Kolika je snaga na žaruljici A ako se sklopka zatvori?
Tri otpornika otpora R₁ = 200Ω, R₂ = 400Ω, R₃ = 600Ω serijski su spojeni u strujni krug. Na svakom od otpornika razvija se određena snaga P. Poredajte snage razvijene na tim otpornicima po veličini....
Automobilski akumulator od 12 V napaja dva reflektora i zadnje pozicijsko svjetlo kojemu je otpor tri puta veći od otpora jednog reflektora. Sve tri žarulje spojene su u paralelu. Koliki je otpor s...
Automobilski akumulator od 12 V napaja dva reflektora i zadnje pozicijsko svjetlo kojemu je otpor tri puta veći od otpora jednog reflektora. Sve tri žarulje spojene su u paralelu. Koliki je otpor s...
Aluminijsku žicu duljine l i poprečnog presjeka S razrežemo na tri jednaka dijela i od njih napravimo trostruko upletenu žicu. Omjer električnog otpora tako dobivene žice i otpora početne žice je: A...
Tri otpornika čiji su otpori R₁ = 200Ω, R₂ = 400Ω, R₃ = 800Ω povezani su: a) serijski b) usporedno (paralelno). Koliki su im ukupni otpori?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana