Strujni krug na slici sastoji se od baterije napona 12 V, tri žaruljice svaka otpora 2Ω i sklopke. [] Kolika je snaga na žaruljici A ako se sklopka zatvori?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{U}=12 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}_{\mathrm{a}}=\mathrm{R}_{\mathrm{b}}=\mathrm{R}_{\mathrm{c}}=2 \Omega, \quad \mathrm{P}=? Ukupni otpor R što ga pruža n vodiča spojenih u paralelu možemo naći iz izraza \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}+\ldots+\frac{1}{R_{n}} Recipročna vrijednost ukupnog otpora jednaka je zbroju recipročnih vrijednosti paralelno vezanih otpornika. Ukupni otpor R što ga pružaju 2 vodiča spojena u paralelu možemo naći iz izraza \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}} \Rightarrow R=\frac{R_{1} \cdot R_{2}}{R_{1}+R_{2}} . Ukupni je otpor od \mathrm{n} serijski spojenih vodiča R=R_{1}+R_{2}+R_{3}+\ldots+R_{n} . Ukupni je otpor od 2 serijski spojena vodiča R=R_{1}+R_{2} . Ohmov zakon je temeljni zakon elektrotehnike. Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon I=\frac{U}{R} gdje je I jakost struje kroz strujni krug u amperima (A), U napon izvora u voltima (V), R ukupan otpor strujnog kruga u omima (\Omega). Snaga kojom se u trošilu električna energija pretvara u druge oblike energije je P=I^{2} \cdot R gdje je I jakost struje, \mathrm{R} otpor tog trošila. Zaruljice B i C paralelno su spojene pa je njihov ekvivalentni otpor jednak R_{b c}=\frac{R_{b} \cdot R_{c}}{R_{b}+R_{c}}=\frac{2 \Omega \cdot 2 \Omega}{2 \Omega+2 \Omega}=1 \Omega Ukupni otpor strujnog kruga je R=R_{a}+R_{b c}=2 \Omega+1 \Omega=3 \Omega U krugu teše struja I=\frac{U}{R}=\frac{12 V}{3 \Omega}=4 \mathrm{~A} . Snaga na žaruljici A, ako se sklopka zatvori, je P=I^{2} \cdot R_{a}=(4 A)^{2} \cdot 2 \Omega=32 W Vježba 284 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Odredite jakost struje u pojedinim vodičima povezanim u strujni krug prema shemi na slici, ako je U_(AD) = 49 V, R₁ = R₃ = 3Ω, R₂ = 6Ω, R₄ = 5Ω, R₅ = 10ΩiR₆ = 5Ω. []
U strujnom krugu koji je prikazan na slici nalaze se četiri jednaka otpornika, otpora R = 10Ω. Odredi jakost struje kroz cijeli strujni krug, ako je pad napona na izvoru jednak 9 V. []
U strujnom krugu koji je prikazan na slici nalaze se četiri jednaka otpornika, otpora R = 10Ω. Odredi jakost struje kroz cijeli strujni krug, ako je pad napona na izvoru jednak 9 V. []
Ploče kondenzatora imaju oblik kruga promjera 20 cm. Ploče su međusobno udaljene 0.2 mm i među njima je zrak. Ploče su u točkama A i B, kao na slici, spojene otpornicima R₁ = 5Ω, R₂ = 2Ω, R₃ = 0.5Ω....
U strujni krug prikazan na crtežu spojene su tri jednake žaruljice:
Kada se u strujni krug spoji otpor od 1Ω, pad napona na krajevima izvora iznosi 2 V. Kada se spoji otpor od 2Ω, pad napona na krajevima izvora iznosi 2.4 V. Koliki je unutarnji otpor izvora?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana