U žici otpora 20Ω razvijena je toplina 900 J u vremenu 5 s. Naboj elektrona je 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C. Broj elektrona koji su u to vrijeme prošli kroz presjek žice je: A. 5.03 ⋅ 10¹⁰ B. 9.375 ⋅ 10¹⁹ C. 2.1 ⋅ 10²³ D. 7.01 ⋅ 10⁸


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{R}=20 \Omega, \quad \mathrm{W}=900 \mathrm{~J}, \quad \mathrm{t}=5 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{e}=1.6 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, \quad \mathrm{N}=? Jakost električne struje I količnik je električnog naboja Q i vremenskog intervala t u kojemu taj naboj prođe određenim presjekom vodiča. I=\frac{Q}{t} \Rightarrow Q=I \cdot t Elektron je negativno nabijena subatomska (izgrađuje atom) čestica. Elektroni se nalaze u elektronskom omotaču atoma. Naboj jedne čestice elektrona iznosi -1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}. Proton je subatomska (izgrađuje atom) nukleonska (sastavni dio jezgre atoma) pozitivna čestica, naboja +1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}. Električni naboj elektrona i protona ima isti iznos: 1.602 \cdot 10^{-19} C. To je najmanja količina naboja koju su fizičari dosad otkrili pokusima i zove se elementarni naboj. Utvrđeno je da se električni naboji javljaju samo u cjelobrojnim višekratnicima tog elementarnog naboja. Kažemo da je naboj kvantiziran, sastavljen od osnovnih kvanata elektriciteta Q=N \cdot e, gdje je N cijeli broj, e elementarni naboj. Električna energija kojom izvor opskrbljuje strujni krug i koja se pretvara u druge oblike energije u nekom trošilu za vrijeme t jednaka je W=I^{2} \cdot R \cdot t \Rightarrow I=\sqrt{\frac{W}{R \cdot t}} gdje je \mathrm{R} otpor tog trošila, I jakost struje. \begin{gathered} \left.\begin{array}{r} Q=N \cdot e \\ Q=I \cdot t \end{array}\right\} \Rightarrow N \cdot e=I \cdot t \Rightarrow\left[I=\sqrt{\frac{W}{R \cdot t}}\right] \Rightarrow N \cdot e=\sqrt{\frac{W}{R \cdot t}} \cdot t \Rightarrow N \cdot e=\sqrt{\frac{W}{R \cdot t} \cdot t} \Rightarrow \\ \Rightarrow N \cdot e=\sqrt{\frac{W}{R \cdot t} \cdot t^{2}} \Rightarrow N \cdot e=\sqrt{\frac{W \cdot t}{R}} \Rightarrow N \cdot e=\sqrt{\frac{W \cdot t}{R}} / \cdot \frac{1}{e} \Rightarrow N=\frac{1}{e} \cdot \sqrt{\frac{W \cdot t}{R}}= \\ =\frac{1}{1.6 \cdot 10^{-19}} \cdot \sqrt{\frac{900 J \cdot 5 s}{20 \Omega}}=9.375 \cdot 10^{19} \end{gathered} Odgovor je pod B. Vježba 285 U žici otpora 40 \Omega razvijena je toplina 900 \mathrm{~J} u vremenu 10 \mathrm{~s} . Naboj elektrona je 1.6 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}. Broj elektrona koji su u to vrijeme prošli kroz presjek žice je: A. 5.03 \cdot 10^{10} B. 9.375 \cdot 10^{19} C. 2.1 \cdot 10^{23} D. 7.01 \cdot 10^{8} Rezultat: B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U žici otpora 20Ω razvijena je toplina 900 J u vremenu 5 s. Naboj elektrona je 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C. Broj elektrona koji su u to vrijeme prošli kroz presjek žice je: A. 5.03 ⋅ 10¹⁰ B. 9.375 ⋅ 10¹⁹ C. 2.1 ⋅ ...
U žici otpora 20Ω razvijena je toplina 900 J u vremenu 5 s. Naboj elektrona je 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C. Broj elektrona koji su u to vrijeme prošli kroz presjek žice jest: A. 5.03 ⋅ 10¹⁰ B. 9.375 ⋅ 10¹⁹ C. 2.1 ...
U nekoj žici otpora 20Ω razvijena je toplina 900 J u vremenu 5 s. Naboj elektrona je 0.16 aC. Koliki je broj elektrona koji su za to vrijeme prošli presjekom žice?
U nekoj žici otpora 20Ω razvijena je toplina 900 J u vremenu 5 s. Naboj elektrona je 0.16 aC. Koliki je broj elektrona koji su za to vrijeme prošli presjekom žice?
Kroz metalnu žicu prođe u 10 sekundi 10²¹ elektrona. Pri tome se u žici razvije toplina od 10³ J. Naboj elektrona je 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C. Otpor žice je: A. 0.39Ω B. 0.159Ω C. 39Ω D. 390Ω
Žica od aluminija ima presjek S = 5 ⋅ 10⁻⁷ m². Jakost električnog polja u žici je 0.64 V/m. Otpornost aluminija je ρ = 2.63 ⋅ 10⁻⁸Ω ⋅ m. Kolika je jakost struje kroz žicu?
Čelična žica, duljine 1 m i mase 2 g, zategnuta je silom od 20 N. Izračunaj brzinu transverzalnog vala u žici.