Električni titrajni krug, koji sadrži samo kapacitet i induktivitet, podešava se promjenom kapaciteta. Za koji je faktor potrebno promijeniti kapacitet da se titrajna frekvencija udvostruči?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{f}_{2}=2 \cdot \mathrm{f}_{1}, \quad n=\frac{C_{1}}{C_{2}}=? 1.inačica Iz Thompsonove formule f=\frac{1}{2 \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}} vidimo da je frekvencija f obrnuto razmjerna s drugim korijenom kapaciteta C. Frekvencija će se udvostručiti ako kapacitet četiri puta smanjimo. Dakle, n=4. \section{2.inačica} Računamo: \begin{gathered} f_{2}=2 \cdot f_{1} \Rightarrow \frac{f_{2}}{f_{1}}=2 \Rightarrow \frac{\frac{1}{2 \pi \cdot \sqrt{L \cdot C_{2}}}}{\frac{1}{2 \pi \cdot \sqrt{L \cdot C_{1}}}}=2 \Rightarrow \frac{\sqrt{L \cdot C_{1}}}{\sqrt{L \cdot C_{2}}}=2 \Rightarrow \\ \Rightarrow \sqrt{\frac{L \cdot C_{1}}{L \cdot C_{2}}}=2 \Rightarrow \sqrt{\frac{C_{1}}{C_{2}}}=\left.2\right|^{2} \Rightarrow \frac{C_{1}}{C_{2}}=4 \Rightarrow C_{1}=4 \cdot C_{2} \Rightarrow n=4 . \end{gathered}

Vježba

Električni titrajni krug, koji sadrži samo kapacitet induktivitet, podešava se promjenom kapaciteta. Za koji je faktor potrebno promijeniti kapacitet da se titrajna frekvencija utrostruči? \section{Rezultat: \quad \mathrm{n}=9.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Električni titrajni krug koji se sastoji od zavojnice i kondenzatora emitira elektromagnetske valove valne duljine 30 m. Ako se kondenzatoru paralelno spoji drugi kondenzator kapaciteta 3000pF, valn...
Električni titrajni krug sastoji se od zavojnice induktivnosti L = 2μH i kondenzatora čiji se kapacitet može mijenjati od C₁ = 20pF do C₂ = 90pF. Koliki je opseg valnih duljina elektromagnetskih val...
Električni titrajni krug sastoji se od zavojnice i kondenzatora. Kako se promijeni period tog titrajnog kruga ako se kapacitet kondenzatora poveća četiri puta, a induktivitet zavojnice ostane isti? ...
Električni titrajni krug sastoji se od kondenzatora kapaciteta C = 50pF i zavojnice induktivnosti L = 10μH. Kolika je rezonantna frekvencija električnog titrajnog kruga?
Električni titrajni krug sastoji se od kondenzatora kapaciteta C i dvije zavojnice induktiviteta L₁ i L₂ kao na slici. Kolika je kružna frekvencija ovog titrajnog kruga?