Koliki će biti period LC kruga ako induktivitet zavojnice smanjimo 10%, a kapacitet kondenzatora povećamo 20% ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\begin{array}{ll} \mathrm{L}_{1}=\mathrm{L}, & \mathrm{L}_{2}=\mathrm{L}_{1}-10 \% \cdot \mathrm{L}_{1}=\mathrm{L}-0.10 \cdot \mathrm{L}=0.90 \cdot \mathrm{L}, \\ \mathrm{C}_{1}=\mathrm{C}, & \mathrm{C}_{2}=\mathrm{C}_{1}+20 \% \cdot \mathrm{C}_{1}=\mathrm{C}+0.20 \cdot \mathrm{C}=1.20 \cdot \mathrm{C}, \quad \frac{T_{2}}{T_{1}}=? \end{array} Električni titrajni krug (LC krug) sastoji se od kondenzatora kapaciteta C i zavojnice induktiviteta L. Vrijeme jednog titraja struje ili napona takvog kruga određujemo pomoću Thomsonove formule: Prvi električni titrajni krug označili smo s indeksom 1: T_{1}=2 \pi \cdot \sqrt{L_{1} \cdot C_{1}}=2 \pi \cdot \sqrt{L \cdot C} Drugi električni titrajni krug označili smo s indeksom 2. T_{2}=2 \pi \cdot \sqrt{L_{2} \cdot C_{2}}=2 \pi \cdot \sqrt{0.90 L \cdot 1.20 C} . Sada je: \frac{T_{2}}{T_{1}}=\frac{2 \pi \cdot \sqrt{L_{2} \cdot C_{2}}}{2 \pi \cdot \sqrt{L_{1} \cdot C_{1}}}=\frac{\sqrt{0.90 L \cdot 1.20 C}}{\sqrt{L \cdot C}}=\left[\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}\right]=\sqrt{\frac{0.90 L \cdot 1.20 C}{L \cdot C}}=\sqrt{0.90 \cdot 1.20}=1.04 Period će se povećati: \mathrm{T}_{2}=1.04 \cdot \mathrm{T}_{1}. Vježba 007 Koliki će biti period LC kruga ako induktivitet zavojnice povećamo 10 \%, a kapacitet kondenzatora smanjimo 20 \% ? Rezultat: \quad \mathrm{T}_{2}=1.04 \cdot \mathrm{T}_{1} .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kada na oprugu objesimo uteg mase 3 kg, njezina duljina je 83,9 cm, a za uteg mase 9 kg duljina je 142,7 cm. Kolika je početna duljina opruge, kolika je konstanta opruge, te koliki će biti period titr...
Koliki će biti stupanj ionizacije octene kiseline množinske koncentracije 1 mol dm⁻³ ako je koncentracija oksonijeva iona 0.001 mol dm⁻³?
molim vas objasnite mi što u kemiji znači omjer 1:4 i koliki će biti ukupni volumen ako imam jednu litru osnovne tekućine hvala
elektroliza zasicene otopine NaCl provodi se strujom jakosti 1 A. Koliki ce biti pH otopine nakon 20 min uz pretpostavku da je otopina NaCl na početku bila neutralna. Hvala na svemu! spasavate zivot
Otpor bakrenog vodiča pri 10^(∘)C iznosi 60Ω. Koliki će biti njegov otpor pri  − 40^(∘)C? (termički koeficijent otpora bakra α = 4.3 ⋅ 10⁻³ K⁻¹ )
Zraka svjetlosti pada na površinu tekućine pod kutom 35^(∘), a lomi se pod kutom 28^(∘). Koliki će biti kut loma ako zraka upada pod kutom 70^(∘)?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana