Na zavojnicu induktivnosti 0.25 H priključen je izmjenični napon frekvencije 60 Hz. Koliki bi trebao biti kapacitet serijski priključenog kondenzatora da razlika u fazi između struje i napona bude nula?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{L}=0.25 \mathrm{H}, \quad v=60 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{C}=? Razlika faze \varphi između izmjeničnog napona i izmjenične struje dana je izrazom: \operatorname{tg} \varphi=\frac{R^{\Omega} R_{C}}{R} gdje je R radni otpor, R_{L}=L \cdot \omega induktivni otpor, a R_{C}=\frac{1}{C \cdot \omega} kapacitivni otpor. Budući da prema uvjetu zadatka razlika u fazi između struje i napona mora biti jednaka nuli, slijedi: \begin{gathered} \varphi=0 \Rightarrow \operatorname{tg} 0=\frac{R_{L}-R_{C}}{R} \Rightarrow \frac{R_{L}^{-R}{ }_{C}}{R}=0 \Rightarrow R_{L}-R_{C}=0 \Rightarrow R_{L}=R_{C} \Rightarrow \\ \Rightarrow L \cdot \omega=\frac{1}{C \cdot \omega} \Rightarrow C=\frac{1}{\omega^{2} \cdot L}=\frac{1}{(2 \pi \cdot v)^{2} \cdot L}=\frac{1}{4 \pi^{2} \cdot v^{2} \cdot L}=\frac{1}{4 \pi^{2} \cdot\left(60 s^{-1}\right)^{2} \cdot 0.25 H}=28 \cdot 10^{-6} F=28 \mu F . \end{gathered}

Vježba

Na zavojnicu induktivnosti 0.5 H priključen je izmjenični napon frekvencije 60 Hz. Koliki bi trebao biti kapacitet serijski priključenog kondenzatora da razlika u fazi između struje i napona bude nula? Rezultat: \quad 14 \mu \mathrm{F}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na zavojnicu induktivnosti 0.25 H priključen je izmjenični napon frekvencije 60 Hz. Koliki bi trebao biti kapacitet serijski priključenog kondenzatora da razlika u fazi između struje i napona bude n...
Zavojnica induktivnosti 0.10H, radnog otpora 12Ω, spojena je na izmjenični napon 110 V frekvencije 60 Hz. Odredi: a) jakost struje kroz zavojnicu b) fazni pomak između jakosti i napona c) ...
Zavojnica omskog otpora 10Ω i induktivnosti L priključena je na izmjenični napon 127 V frekvencije 50 Hz. Kolika je induktivnost zavojnice ako troši snagu 400 W, a fazni pomak između napona i jakost...
Krugom teče izmjenična struja koje je jakost i = 7.1A ⋅ sin 314s⁻¹t. U krug je uključena zavojnica induktivnosti 0.1H i zanemariva otpora. Kolike su efektivna vrijednost jakosti struje i frekvencija...
Struja, stalne jakosti I = 4 A, protječe kroz zavojnicu. Pri isključenju strujnog izvora jakost struje padne na nulu za vrijeme t = 0.03 ms. Ako je induktivnost zavojnice L = 50mH, kolika je srednja...
Električni se titrajni krug sastoji od kondenzatora kapaciteta 0.025μF i zavojnice induktivnosti 1.015H. Omski otpor zavojnice zanemarimo. Kondenzator je nabijen nabojem Q = 2.5 ⋅ 10⁻⁶ C. Nađi za ta...
Kroz zavojnicu induktivnosti L = 0.1 H protječe električna struja čija se jakost mijenja brzinom 2.1 A/s. Koliki je inducirani napon samoindukcije u zavojnici?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana