Nabijena čestica uleti u homogeno magnetsko polje magnetske indukcije 0.52 T brzinom 2 ⋅ 10⁶ m/s. Koliki je specifični naboj čestice ako je ona u polju opisala luk polumjera 4 cm? Koja je to čestica?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\alpha=90^{\circ}, \quad \mathrm{B}=0.52 \mathrm{~T}, \quad \mathrm{v}=2 \cdot 10^{6} \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{r}=4 \mathrm{~cm}=0.04 \mathrm{~m}, \quad \frac{Q}{m}=? Lorentzova sila: Ako se u magnetskom polju giba čestica naboja Q brzinom v, onda polje djeluje na nju silom F=B \cdot Q \cdot v \cdot \sin \alpha, gdje je \alpha kut između smjera magnetskog polja i smjera gibanja čestice, a B magnetska indukcija. Kada nabijena čestica uleti u homogeno magnetsko polje ono na nju djeluje silom (Lorentzova sila) i prisiljava je na kružno gibanje. Dakle, Lorentzova sila je centripetalna sila: \begin{gathered} F_{L}=F_{c p} \Rightarrow B \cdot Q \cdot v \cdot \sin 90^{0}=m \cdot \frac{v^{2}}{r} \Rightarrow B \cdot Q \cdot v=m \cdot \frac{v^{2}}{r} / \cdot \frac{r}{v} \Rightarrow B \cdot Q \cdot r=m \cdot v / \cdot \frac{1}{B \cdot r \cdot m} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{Q}{m}=\frac{v}{B \cdot r} \Rightarrow \frac{Q}{m}=\frac{2 \cdot 10^{6} \frac{m}{s}}{0.52 T \cdot 0.04 m}=9.6 \cdot 10^{7} \frac{C}{k g} . \end{gathered} Specifični naboj elektrona: \frac{Q}{m}=\frac{e}{m_{e}}=\frac{1.602 \cdot 10^{-19} C}{9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}}=1.8 \cdot 10^{11} \frac{C}{\mathrm{~kg}} Specifični naboj protona: \frac{Q}{m}=\frac{e}{m_{p}}=\frac{1.602 \cdot 10^{-19} C}{1.6726 \cdot 10^{-27} \mathrm{~kg}}=9.6 \cdot 10^{7} \frac{C}{\mathrm{~kg}} Cestica je proton.

Vježba

Nabijena čestica uleti u homogeno magnetsko polje magnetske indukcije 0.52 \mathrm{~T} brzinom 4 \cdot 10^{6} m/s. Koliki je specifični naboj čestice ako je ona u polju opisala luk polumjera 8 \mathrm{~cm} ? Koja je to čestica? Rezultat: \quad \frac{Q}{m}=9.6 \cdot 10^{7} \frac{C}{\mathrm{~kg}} . Cestica je proton.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Nabijena čestica uleti u homogeno magnetsko polje magnetske indukcije 0.52 T brzinom 2 ⋅ 10⁶ m/s. Koliki je specifični naboj čestice ako je ona u polju opisala luk polumjera 4 cm? Koja je to čestica...
Nabijena čestica uleti u magnetsko polje, okomito na silnice. Sila magnetskog polja djeluje na česticu tako da:
Nabijena čestica naboja Q i mase m giba se po kružnici polumjera 4 cm u magnetskom polju indukcije 0.808 T. Ako se uz magnetsko uključi i ukršteno električno polje jakosti 2.5MV/m, staza čestice isp...
Ne mogu shvatiti razliku između energije ionizacije i afiniteta za elektrone... Na jedno ovdje postavljeno pitanje o afinitetu odgovor je: "Elektronski afinitet (Ea) je energija potrebna da se jednost...
Pozitivno nabijena kuglica mase 0,2 g i naboja 4,3 mikroC giba se horizontalno i ulijeće u električno polje kondenzatora jakosti 350 V/m, okomito na silnice. Gornja ploča kondenzatora je negativno n...
Baterija kondenzatora kapaciteta 200μF nabijena je na 220 V. Ako obloge spojimo vlažnim koncem, napon za 8 s padne na 200 V. Kolika je prosječna jakost struje?
OBJASNITE MI ZAŠTO JE ION MAGNEZIJA Mg2+,POZITIVNO NABIJEN A ION KISIKA O2- NEGATIVNO NABIJEN?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana