Na niti duljine 1 m obješena je kuglica. Koliku horizontalnu brzinu moramo dati kuglici da se ona otkloni do iste visine na kojoj se nalazi objesište niti? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{h}=1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{v}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Da bi se tijelu povećala kinetička energija, mora okolica na njemu obaviti rad. Ako se tijelu smanjuje kinetiča energija, tijelo obavlja rad. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Da bi se kuglica otklonila do iste visine na kojoj se nalazi objesište niti mora, zbog zakona o očuvanju energije, gravitacijska potencijalna energija kuglice biti jednaka kinetičkoj energiji u času kad prolazi najnižom točkom. \begin{gathered} E_{g p}=E_{k} \Rightarrow m \cdot g \cdot h=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow m \cdot g \cdot h=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot h \Rightarrow \\ \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot h / \sqrt{\Rightarrow} v=\sqrt{2 \cdot g \cdot h}=\sqrt{2 \cdot 9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot 1 m=4.43 \frac{m}{s}} . \end{gathered}

Vježba

Na niti duljine 100 \mathrm{~cm} obješena je kuglica. Koliku horizontalnu brzinu moramo dati kuglici da se ona otkloni do iste visine na kojoj se nalazi objesište niti? \left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 4.43 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na niti duljine 1 m obješena je kuglica. Koliku horizontalnu brzinu moramo dati kuglici da se otkloni do jednake visine na kojoj se nalazi objesište niti? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) A....
Na niti duljine 1 m obješeno je tijelo mase 3 kg. Na koju je visinu potrebno podići tijelo iz položaja ravnoteže da bi pri prolazu kroz taj položaj napetost niti iznosila 50 N? (ubrzanje slobodnog p...
Na niti duljine 1 m obješen je uteg mase 1 kg. Nit može izdržati silu od 11 N. Na koju se najveću visinu iznad ravnotežnog položaja može otkloniti uteg tako da nit održavamo napetom, a da pri titran...
Na niti duljine 1 m obješeno je tijelo mase 3 kg. Na koju je visinu potrebno podići tijelo iz položaja ravnoteže da bi pri prolazu kroz taj položaj napetost niti iznosila 50 N?( g=9.81 m/s²)
Kuglica visi na niti duljine 3 m. Izvučemo je postrance tako da joj se visina poveća za 15 cm i pustimo je njihati. Kolika je brzina kuglice kad prolazi ravnotežnim položajem? (ubrzanje slobodnog pa...
Kuglica visi na niti duljine 3 m. Izvučemo je postrance tako da joj se visina poveća za 15 cm i pustimo je njihati. Kolika je brzina kuglice kad se nalazi 5 cm više od ravnotežnog položaja? (ubrzanj...