Srednja kinetička energija čestica plina pri temperaturi T iznosi $\overline{E_{k}} .$ Pri kojoj će temperaturi srednja kinetička energija čestica plina biti dvostruko veća? A. $\frac{1}{2} \cdot T$ B. $\frac{2}{3} \cdot T$ C. $\frac{3}{2} \cdot T$ D. 2 ⋅ T


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Pri određenoj temperaturi srednja kinetička energija molekule svih plinova jednaka je. Ona ovisi samo o temperaturi T plina \overline{E_{k}}=\frac{3}{2} \cdot k_{B} \cdot T gdje je \mathrm{k}_{\mathrm{B}} Boltzmanova konstanta. 1. inačica Budući da su srednja kinetička energija čestice i temperatura razmjerne (veća temperatura \rightarrow veća srednja kinetička energija, manja temperatura \rightarrow manja srednja kinetička energija) \overline{E_{k}} \sim T srednja kinetička energija čestice plina bit će dvostruko veća ako je i temperatura dvostruko veća. Odgovor je pod D. 2.inačica \left.\begin{array}{c} \overline{E_{k}}=\frac{3}{2} \cdot k_{B} \cdot T \\ 2 \cdot \overline{E_{k}}=\frac{3}{2} \cdot k_{B} \cdot T \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { podijelimo } \\ \text { jednadžbe } \end{array}\right] \Rightarrow \frac{2 \cdot \overline{E_{k}}}{\overline{E_{k}}}=\frac{\frac{3}{2} \cdot k_{B} \cdot T}{\frac{3}{2} \cdot k_{B} \cdot T} \Rightarrow \frac{2 \cdot \overline{E_{k}}}{\overline{E_{k}}}=\frac{\frac{3}{2} \cdot k_{B} \cdot T}{\frac{3}{2} \cdot k_{B} \cdot T} \Rightarrow } \\ {\Rightarrow 2=\frac{T}{T} \Rightarrow T^{\prime}=2 \cdot T .} \end{array} Odgovor je pod D. Vježba 177 Srednja kinetička energija čestica plina pri temperaturi \mathrm{T} iznosi \overline{E_{k}}. Pri kojoj će temperaturi srednja kinetička energija čestica plina biti trostruko veća? A. 2 \cdot T B. \frac{2}{3} \cdot T C. \frac{3}{2} \cdot T D. 3 \cdot T Rezultat: \quad D.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Srednja kinetička energija čestica plina pri temperaturi T iznosi $\overline{E_{k}} .$ Pri kojoj će temperaturi srednja kinetička energija čestica plina biti dvostruko veća? A. $\frac{1}{2} \cdot T$...
Idealni plin temperature T zagrije se tako da se srednja kinetička energija nasumičnoga gibanja njegovih čestica udvostruči. Kolika je temperatura plina nakon zagrijavanja?
U dijagramu zavisnosti brzine o vremenu v = f(t) za gibanje nekog tijela, predočeno je površinom ispod krivulje brzine: A. srednje ubrzanje tijela u vremen B. srednja brzina tijela C. put prijeđen u...
U dijagramu zavisnosti brzine o vremenu v(t) za gibanje nekog tijela, predočeno je površinom ispod krivulje brzine: A) srednje ubrzanje tijela u vremenu Δt B) srednja brzina tijela C) put prijeđen u...
Poštovani, učeći kinetičku teoriju plinova naučio sam da je srednja brzina čestica jednaka v=sqrt(3kT/m), ali u teoriji sudara se redovito upotrebljava da je v=sqrt(8kt/mπ) pa me zanima kako smo došli...
Srednja brzina autobusa iznosi 90 km/h. Ako krene u 9 h10 min, u koliko sati će stići u mjesto udaljeno 123 km ? Uračunaj 10 min stajanja.
Srednja brzina autobusa iznosi 80 km/h. Ako krene u 9 h10 min, u koliko sati će stići u mjesto udaljeno 124 km ? Uračunaj 10 min stajanja.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana