Sa vrha kosine, visine h, počne klizati tijelo mase m. Kolika je njegova kinetička energija na vrhu kosine, na polovici puta i na kraju kosine? Trenje zanemarite.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Za jednoliko ubrzano gibanje duž puta s vrijedi izraz v^{2}=2 \cdot a \cdot s, gdje je v brzina za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Budući da je slobodan pad jednoliko ubrzano gibanje s akceleracijom g, vrijedi identičan izraz za brzinu v^{2}=2 \cdot g \cdot h gdje je h visina. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju Položaj A Budući da tijelo miruje na vrhu kosine, kinetička energija je E_{k}=0 Položaj B Na polovici puta brzina gibanja tijela iznosi v^{2}=2 \cdot g \cdot \frac{h}{2} \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot \frac{h}{2} \Rightarrow v^{2}=g \cdot h pa je kinetička energija jednaka: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot \nu^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot g \cdot h Položaj C Na kraju puta (u podnožju kosine) brzina gibanja tijela iznosi v^{2}=2 \cdot g \cdot h pa je kinetička energija jednaka: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot g \cdot h \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot g \cdot h \Rightarrow E_{k}=m \cdot g \cdot h . Vježba 184 Sa vrha kosine, visine h, počne klizati tijelo mase m. Kolika je njegova gravitacijska potencijalna energija na vrhu kosine, na polovici puta i na kraju kosine? Trenje zanemarite. Rezultat: \quad E_{k}=m \cdot g \cdot h, E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot g \cdot h, E_{k}=0

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Sa vrha tornja jedno je tijelo bačeno vertikalno uvis, a drugo nadolje istom brzinom v₀ = 5 m/s, u istom trenutku. Poslije koliko će vremena međusobna udaljenost tijela biti jednaka desetini visine ...
Sa vrha tornja jedno je tijelo bačeno vertikalno uvis, a drugo nadolje istom brzinom v₀ = 5 m/s, u istom trenutku. Poslije koliko će vremena međusobna udaljenost tijela biti jednaka desetini visine ...
Sa vrha tornja jedno je tijelo bačeno vertikalno uvis, a drugo nadolje istom brzinom v₀ = 5 m/s, u istom trenutku. Poslije koliko će vremena međusobna udaljenost tijela biti jednaka desetini visine ...
U trenutku t = 0 sa vrha stijene pušten je kamen da slobodno pada. Nakon 1.6 sekundi drugi kamen bačen je sa istog mjesta vertikalno prema dolje početnom brzinom 32 m/s. Kolika je visina stijene ako...
Lopta je bačena uvis brzinom 15 m/s sa vrha zgrade visoke 20 m. Kolikom brzinom lopta udari u zemlju? (g=9.81 m/s²)
Rovovi su bili vlažni i hladni, a u ono vrijeme neki nisu imali daske za stajanje ni zemunice. Bataljuni su živjeli u blatu i vodi. Ukupno dvjesto vojnika je evakuirano iz rovova zbog limenke svih vrs...